מהפכת הגירושים תיתן לגברים אמצעי סחיטה – YNET- 27.4.08

מהפכת הגירושים תיתן לגברים אמצעי סחיטה

ההמלצה לבטל את ההעברה האוטומטית של ילדים לחזקת אמהות גרושות זוכה לתשואות מצד ארגוני גברים. הם מקבלים חיזוק לא צפוי ממנכ"לית "משפחה חדשה", אירית רוזנבלום, שאומרת כי "זה צעד גדול לשחרור האישה". אולם בויצו מזהירים: “נשים בישראל הן גם כך הצד החלש בגירושים, וכעת יוכל הבעל לסחוט את האישה"

רועי מנדל

 

צעד פמיניסטי חשוב או "כלי סחיטה" נגד מתגרשות? בארגוני הגברים מברכים על המלצת הוועדה של משרד המשפטים לבטל את סעיף "חזקת הגיל הרך", הקובע כי נשים שהתגרשו מקבלות באופן אוטומטי משמורת ילדים עד גיל 6. גם מנכ"לית ארגון "משפחה חדשה", אירית רוזנבלום, קובעת כי "זה צעד גדול לפמיניזם בישראל". אבל לא כולם מברכים על השינוי המסתמן. מנהלת האגף לקידום מעמד האישה בויצו, רונית ארנפרוינד כהן, סבורה כי "השינוי עלול לשמש כמנגנון להפעלת לחץ וסחיטה על האם מצד האב בזמן הגירושים".

בשיחה עם ynet, הסבירה ארנפרוינד כהן כי "לחץ זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפחתת מזונות או בהרעת תנאי הגירושין לנשים, שהן לרוב הצד החלש בהליך. ביטול סעיף 'חזקת הגיל הרך' מעורר חשד שלא נעשה בתום לב. הוועדה אומרת שהיא העמידה את טובת הילד לנגד עיניה, אבל עד היום הוכח כי טובת הילד היא המצב הנתון. במדינה שבה הליך הגירושין עובר דרך בתי הדין הרבניים, הבעל קובע את כללי המשחק. כעת נותנים לבעל עוד אופציה להתנהל מול האשה – הפעם על גבו של הילד".

יו"ר המפלגה לזכויות הגבר במשפחה, יעקב שלוסר, אינו אופטימי במיוחד בנוגע ליישום ההמלצות: “חזון למועד. אנחנו חיים במדינה פמיניסטית קיצונית בנושא הזה של דיני משפחה. אין לי אמון במערכת שההמלצה הזאת תיושם, ואם כן – יעברו עוד שנים רבות. המערכת כולה – בתי המשפט, בתי הדין, שירותי הרווחה, מוסתים על-ידי הפמיניזם והם לא ישנו כל כך מהר ממנהגם את המיתוס האמהי, לפיו הילדים הולכים אוטומטית עם האמא והאבא משלם מזונות".

שלוסר טוען כי הוועדה מחמיצה את ייעודה בכל הקשור לשיוויון במשפחה. “למרות שהמלצת הוועדה היא בהחלט דבר מבורך, הוועדה הזו עדיין לא עושה את הדבר הנכון. בנושא דיני משפחה, עלינו ללמוד מהמוסלמים את ערכי המשפחה – ברגע שיש סכסוך או גירושין, הילדים נשארים אצל האבא והאשה חוזרת לבית הוריה. זה החוק שצריך לחוקק בישראל".

שאול נוי, מנכ"ל "אידאה" למען זכויות הגבר במשפחה, טוען כי המצב הקיים הפלה בצורה משמעותית את הגברים ופגע בזכויותיהם. “לחזקת הגיל הרך התווספו חזקת ההמשכיות, שקבעה שאם הילד גדל אצל האם עד גיל 6, מן הראוי שימשיך לגדול אצלה עד גיל 18, וכן אי הפרדת אחים. אם הגבר לא הצליח להוכיח שהאם חולת נפש או נרקומנית, הילד נשאר אצל האם והאבא נדרש לשלם מזונות ילדים. בשנים האחרונות – נשים רבות עלו על רכבת הגירושין, לקיחת משמורת ילדים וקבלת המזונות".

לדברי נוי, “המלצת הוועדה חשובה מאוד, אבל קשה לראות אותה מתקבלת. ביטול החזקה צריך לעבור את אישור הכנסת, ובכנסת יש גוש חוסם של חברי הכנסת הדתיים ושל חברות הכנסת. מעניין לציין שפמיניסטית אמיתית איננה יכולה לחיות עם 'חזקת הגיל הרך', משום שאין היא יכולה לדרוש את הילדים והמזונות בטענה שהיא אשה, משום שזה אנטי-פמיניסטי".

מנכ"לית עמותת "משפחה חדשה", אירית רוזנבלום, מסכימה עם דבריו של נוי. “המלצת הוועדה לביטול חזקת הגיל הרך היא צעד גדול לשחרור האשה. זו חזקה שהנציחה את מעמדה של האשה כאם הבית, האחראית היחידה על הילדים וזו שמוטלת עליה מלוא האחריות ללא אפשרות לתבוע שוויון מלא בכל מערכות החיים, בגלל חובתה לגדל את הילדים. אי אפשר לבוא בתביעה לעולם שווה, כשמעמדנו כאמהות קבוע בחוק. זו אינה קריאה לוותר על האמהוּת, אלא קריאה לשוויון".