בקשה כוזבת למתן צו הגנה עלתה לאם 50 אלף ₪

מעשה אלימות כנגד אדם נמצא בשני מישורי משפט. האחד הינו המישור הפלילי והשני הינו המישור האזרחי. במישור הפלילי המדינה הינה זו אשר מעמידה את החשוד לדין על פי חוק העונשין, והמתלונן הינו עד תביעה. נטל ההוכחה לאשמתו של החשוד הינו מעל לכל ספק סביר.

במישור האזרחי המתלונן הוא זה שפונה לבית המשפט בתביעה כנגד הפוגע בבקשה למתן צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה או מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת. המבקש הוא זה שדורש מבית המשפט ליתן כנגד הפוגע לכאורה צו הרחקה והנטל להוכחת אשמתו של הפוגע הינו על פי מאזן הסתברויות.

בית המשפט שוחח עם הקטין באופן אישי

פסק דין אשר ניתן לאחרונה מתאר מקרה שבו אם הגישה בקשה למתן צו הגנה כנגד האב והסב בטענה שהם תקפו את הקטין פיזית במהלך טיול בקניון. בעניין זה, ומשעלו בעיניי בית המשפט ספקות בדבר גרסת האם לאירוע אשר תואר על ידה החליט בית המשפט להזמין את הקטין ללשכתו ושוחח איתו באופן אישי.

בקשה כוזבת למתן צו הגנה כנגד האב והסב 

משיחה שערך השופט עם הקטין, מהתנהגותו ומתוכן דבריו של הקטין שוכנע בית המשפט שהאירוע אשר נטען על ידי האם לא היה ולא נברא כלל. בית המשפט שוכנע שהאב והסב לא היוו והם אינם מהווים סכנה גופנית ממשית לקטין וההליך שהאם פתחה הוגש על ידה לצורך השגת יתרונות בלתי כשרים במישור של הסדרי הראיה בין האב לקטין.

לציין שבעבר לא היה לסבים מעמד עצמאי לדרוש קיום הסדרי ראיה עם נכד, אך כיום הולכת ומתחזקת ההכרה שעל פי עקרון טובת הילד מתן הסדרי ראייה לסבא וסבתא גם הם חשובים להתפתחות הקטין.

בית המשפט חייב את האם לשלם פיצוי

לאור הממצאים אשר התגלו לבית המשפט בבקשה כוזבת זו החליט בית המשפט לעשות שימוש נרחב בסעיף 11 לחוק למניעת אלימות במשפחה. בית המשפט חייב את האם לשלם פיצוי של 15 אלף ₪ לאב ו- 15 אלף ₪ לסב, וכן חייב את האם לשלם לב"כ של האב והסב 20 אלף ₪, כך שבסופו של יום הבקשה למתן צו הגנה כנגד האב והסב עלתה לאם 50 אלף ₪.  

חשוב להדגיש שעד לא מכבר היה קיים נוהל קבוע לפיו משמורת ילדים נמסרת לאם, מזונות ילדים והסדרי ראיה לאב. אך השנים עוברות, נשים מפתחות קריירה, גברים מביעים רצון לקחת חלק גדול יותר בגידול הילדים וגם ועדות שונות כגון ועדת שניט וועדת שיפמן אשר המליצו על רפורמה בנושא מתוך ראייה של טובת הילד, כך שהיתרון של נשים בבקשות שונות כנגד האבות הולכות ומצטמצמות.

מי שעוקב אחר המאמרים של אידאה יכול להבחין שמידי פעם בפעם אנחנו מוציאים לאור פסקי דין אשר עושים צדק עם גברים במשפחה בכלל ובמהלך הליכי גירושין בפרט. הדבר נעשה על ידינו בכדי לתת לגברים להבין שבעזרת ידע ונחישות אפשר גם להצליח. 

סגור לתגובות.