הליכי גירושין

הליכי גירושין אינם משחק ילדים ואף על פי כן נשים רבות משתמשות בילדים ככלי ניגוח כנגד האב במטרה להגיע להישגים בענייני ממון ושליטה.

היתרון שנותן החוק לאם לקבל את משמורת הילדים ואת מזונותיהם מאפשר לה להקשות על האב בהסדרי ראיית הילדים וגם להכביד עליו במזונותיהם.

גברים רבים נוטים לקבל את תכתיבי האישה בהליכי הגירושין מתוך תקווה שאם יוותרו לה ברכוש ויתנו לה מזונות ילדים ביד נדיבה הם ישיגו שקט נפשי למשך שנים. אלא שעם האוכל בה התיאבון, וכאשר משמורת הילדים נמצאת עדיין אצל האם, היא עלולה להמשיך ולהכביד על האב בהסדרי ראיית הילדים וגם להקים דרישות כספיות נוספות חדשות לבקרים.

חשוב לציין שהליכי גירושין יכולים להסתיים בחתימה על הסכם גירושין או בהתדיינות בבית הדין ובית המשפט. המשותף לשתי הדרכים הינו שניתן לקצוב בשתיהן את זמן הסיום, זאת לעומת הקשר בין האב, האם והילדים שהוא נמשך לכל החיים. ולכן, עדיף לנהל מו"מ להסכם גירושין או לנהל הליכים בבית המשפט אפילו במשך שנה ולחיות לאחר מיכן בשקט שלושים שנה ויותר, מאשר לסיים את הליכי הגירושין בתוך חודש ולא לחיות בשקט שלושים שנה ויותר.

עם זאת, ככל שהתוצאה הסופית של הליכי הגירושין תהיה צודקת ומאוזנת יותר, כך יגדל הסיכוי שההסכם או החלטות הערכאות אשר פסקו בנושא יחזיקו מעמד בשטח וטובת הילדים כערך עליון תישמר.

חשוב לציין שגבר תמיד יכול להוסיף תשלום עבור הילדים מעבר לאמור בהסכם הגירושין, אך זאת בהתאם ליכולתו, הגם שבכך הוא יכול לדאוג שהתוספת במזונות תלך ישירות לצרכים המיוחדים של הילדים ולא לצרכי האם.

מכל האמור לעיל עולה מסקנה אחת ברורה. תוצאות של הליכי גירושין חייבות להיות מאוזנות וצודקות ולגברים אסור לוותר על הזכויות היסודיות, החוקיות והלגיטימיות שלהם במשפחה מול האישה גם אם הדבר מחייב התדיינות ארוכה יחסית בבית המשפט.

יש להעיר שניהול נכון של ההליכים בבית המשפט מקצר את זמן ההתדיינות באופן משמעותי.

סגור לתגובות.