הסכם גירושין

גירושין  |  בתי המשפט ובתי הדין  |  הסכם גירושין |  גט פיטורין  |  סרבני גט  |  התרת נישואין  |  גירושים בהסכמה

ככלל שבני זוג מסכימים על הפרטים הם יכולים להתגרש באמצעות חתימה על הסכם גירושין שיקבל תוקף של פסק דין. אך כאשר אין הסכמה על עניינים הקשורים לקשר הנישואין רשאי כל אחד מבני הזוג להגיש תביעה משפטית לערכאה המתאימה לשם מתן הכרעה בכל אחת מהסוגיות אשר קשורות לקשר בניהם.

משמעותו של הסכם גירושין

הסכם גירושין נועד לקיים בין בעל לאישה פרוק שיתוף פיזי, פורמלי, ממוני ומשפטי. כאשר יש לבני הזוג ילדים, הם יצטרכו להוסיף להסכם הגירושין גם הסכמות בדבר משמורת הילדים, מזונותיהם והסדרי הראיה. לציין כי הסכם גירושין מקבל תוקף משפטי רק לאחר שאושר בפסק דין על ידי שופט או דיין בערכאה שיפוטית מתאימה בנוכחות שני בני הזוג.

הסכם גירושין במבחן התוצאה

כעקרון, להתגרש בהסכם גירושין טוב יותר מאשר לעשות זאת באמצעות התדיינויות בבתי המשפט ו/או בבית הדין הרבני, אך זאת בתנאי בל יעבור והוא שמדובר בהסכם גירושין הוגן וצודק. תנאים בלתי הוגנים עלולים לגרום בעתיד נזק רב לצד המקופח, הגם שמילוי התנאים בהסכם בלתי מאוזן לא תמיד יעמדו במבחן התוצאה.

הוצאה כספית עצומה לאב

עול תשלום דמי מזונות בישראל חל ברובו על האב ועל כן אב בעל הכנסה ממוצעת יתחיל את החודש בגרעון כספי גדול בגובה דמי המזונות. חשוב להדגיש שרמת החיים של רוב האבות אשר משלמים דמי מזונות ילדים תהיה נמוכה באופן משמעותי, שכן המינימום לתשלום מזונות ילדים כשלעצמו הנו גבוה מאד, ושהיית הילדים במחיצת האב בהסדרי השהות עוד תוסיף ותחייב את האב בהוצאה כספית נוספת.

וכן, כאשר המרחק בין מגורי האב למגורי האם והילדים גדול, הוצאות הנסיעה של האב בקיום הסדרי הראייה יתווספו להוצאות החודשיות על הילדים, וגם לאב הרי תהיה ההוצאה כספית עבור כלכלה ומשק בית לעצמו, או על ההוצאות שעתידות להיות לו אם ירצה להיכנס לזוגיות נוספת וילדים מאישה אחרת.

חתימה פזיזה על הסכם גירושין

אין חולק שבמקרים מסוימים מפתה מאוד לחתום על הסכם גירושים, אלא שחתימה פזיזה על הסכם גירושין עלולה לגרום לאב להתחייב לסכום מזונות גבוה ממה שהוא מסוגל לשלם והנזק שייגרם לאב בעתיד יהיה גדול ובלתי הפיך. יצוין כי בהרבה מאוד מקרים אבות חותמים על הסכמי גירושין כאשר אין להם מושג לאיזה בוץ הם נכנסים.

וכאשר האב יחתום על ההסכם תהיה לו רק במקרים נדירים דרך חזרה. עם זאת אב שלא יעמוד בתשלומי המזונות השוטפים יהיה נתון לחסדי האם שתוכל לפעול נגדו בסנקציות קשות לרבות עיקולים, הגבלת חידוש רישיון נהיגה, הגבלת חשבון בנק, צו עיכוב יציאה מן הארץ, פקודות מאסר וכן הלאה. לאב תהיה משימה קשה מאוד לבטל את ההגבלות, או להשיג בתביעה משפטית הפחתת מזונות לאחר שהתחייבותו לכך נחתמה בהסכם גירושין שאושר בפסק דין.

הסכם גירושים טוב

הסכם גירושים טוב הוא חוזה אשר מאפשר לשני בני הזוג לקיים אותו כהלכה ומטבעו של כל הסכם צודק יש בו גם תנאים הוגנים של פשרה. על כן חשוב ונכון להתחייב בהסכם הגירושין על דמי מזונות ילדים הגיוני וסביר, בכדי שהאב יוכל לעמוד בהם בעתיד וגם להמשיך להתקיים.

נדגיש שלהוסיף תשלום על סכום המזונות שסוכם בתוך הסכם גירושין תמיד אפשר על פי רצון ויכולת. אב שיוסיף תשלום יוכל לדאוג שהכספים הנוספים ינותבו באופן ישיר לצורכי הילדים, ולא יתפזרו על עינוגי האם. והדבר נכון גם בכל מה שקשור לוויתורים בממון.

לסיכום

חשוב לאב להבין היטב את משמעות ההתחייבויות בהסכם הגירושין לטווח הארוך, ובשום אופן לא לחתום על הסכם גירושים מבלי לקבל ייעוץ מתאים. האב צריך להבין שעתידים לו חיים אחרים לאחר הגירושין ועל כן במקרים רבים עדיף לאב, על כל הקושי שבדבר, להתמודד עם האם בבית המשפט ולא לחתום על הסכם גירושין שרק יסבך אותו בעתיד. 

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר בהודעה כתובה ונחזור אליך בהקדם

סגור לתגובות.