צהרון וקייטנה אינם בגדר הוצאות חינוך

צהרונים וקייטנות
לילדים בכיתות נמוכות בבית ספר יסודי יש צהרונים, וקייטנות בחופשים יש עד כיתות גבוהות יותר. על פניו נראה כי צהרונים וקייטנות הינם חלק בלתי נפרד מחינוך שהרי הילד נמצא במסגרת חינוכית או מעין חינוכית, ואולם האם לצורך חיוב במזונות ילדים נחשבים צהרונים וקייטנות חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהוצאות חינוך ? ואם לא אז מדוע לא ?

מזונות ילדים
תכולתו של המונח מזונות ילדים מתחלק לשלושה חלקים. אחד הינו, מזון, ביגוד, הנעלה, וכו'. השני הינו מדור והוצאות מדור, והשלישי הינו חינוך ורפואה. יש חלוקת הוצאות נוספת השזורה בין כל ההוצאות שצוינו אשר מכונה הוצאות תלויי שהות והוצאות שאינן תלויי שהות.

הוצאות חינוך ורפואה חריגה אשר אינה מכוסה על ידי הביטוח הממלכתי בישראל אינן הוצאות תלויי שהות ועל כן במרבית ההסכמים בין בני זוג ובהחלטות בית המשפט, נכתב ברכיב זה כי ההורים יחלקו בו שווה בשווה.

יש מקרים שהורים מסכימים להתחלק שווה בשווה בתשלום על חוגים, שיעורי עזר, מסיבות, ימי הולדת, נסיעות לחו"ל וכד', ואין בכך שום פסול כל עוד מסוכם שחובת התשלום על הוצאות אלו תתקבל בהסכמה משותפת ומראש.

פסק דינו של השופט אסף זגורי
פסק דין של השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, היה וכך דובר. זוג הורים חתמו בהסכם פשרה על התחייבות משותפת לחלוק באופן שווה בהוצאות חינוך של ביתם. האם, בעלת המשמורת על הילדה, דרשה מהאב לחלוק עימה במחצית הוצאות צהרון וקייטנה של הקטינה ומשהאב סרב, פנתה בדרישה ללשכת ההוצאה לפועל שתחייב אותו בתשלום.

לאחר שהאב הגיב לבקשת האם בהוצאה לפועל ניתנה החלטה על ידי הרשמת כי על האב לשלם מחצית מהוצאות הצהרון והקייטנה על אף שהחיוב לא הופיע באופן מפורש בהסכם. ערעור שהגיש האב על החלטת הרשמת הגיע לשולחנו של השופט אסף זגורי שקיבל את הערעור ופסק בסוגיה זו כדלהלן.
על התנהלות רשמת ההוצאה לפועל פסק השופט זגורי כי נוסח ההסכם היה ברור באופן שהמילים צהרון או קייטנה לא הופיעו בו ואין לרשמת את הסמכות להוציא פרשנות משלה להסכם, או לבצע הכרעה שיפוטית אלא רק להוציא את מה שכתוב בהסכם אל הפועל. הרשמת יכולה היתה לפנות לבית המשפט בבקשת הבהרה בסוגיות זו ומשלא עשתה זאת חרגה מסמכותה על פי הדין.

במישור המהותי פסק השופט זגורי, כאילו הובא התיק אליו לראשונה, כי חוזה יש לפרש לפי לשון החוזה ולפי אומד דעתם של הצדדים לחוזה. ככל שאומד דעתם של הצדדים משתמע מפורשות בלשון החוזה, לחוזה הבכורה על פני אומד דעתם של הצדדים מחוץ ללשון החוזה. בסיכומו של פסק הדין קיבל השופט זגורי את ערעורו של האב וביטל את החלטת הרשמת.

הערה
לעיתים ניתן להוציא צהרון וקייטנה מגדר הוצאות חינוך גם מהטעם שמדובר בפעילות רשות ולא בפעילות חובה. שכן יהיו מקרים בהם אבות ירצו לשהות עם הילדים החל מסיום שהיית הילד במסגרת החינוכית ואין זה הוגן שהאב ישלם מחצית צהרון בזמן שלאם מתפנה זמן לעיסוקיה.

עם זאת, ככל פעילות רשות כגון: חוגים על סוגיהם, שיעורי עזר, אבחונים, טיפולים רפואיים, תרופות מיוחדות, נסיעות לחו"ל וכד', מן הראוי ששני ההורים יחליטו בהם ביחד ובזמן אמת, ולא מראש. כאן לא מדובר רק על החלוקה בהוצאה אלא גם בנחיצות הפעילות עצמה.

סגור לתגובות.