זכויות הגבר בגירושין

קיימת דעה הרווחת בקרב רבים כי לגבר הגרוש והמתגרש בישראל אין זכויות בגירושים. כאן במאמר זה ניתן להבין מהם זכויות הגבר בגירושין וכיצד ניתן לממש אותם.

הדעה הרווחת בחברה הינה שלגברים יש מעט זכויות בגירושין לעומת נשים שמקבלות יתרונות בכל מקום וקיימות סיבות לכך. במאמר זה נדון בסיבות וגם נברר האם ניתן להשוות את מעמדם של נשים במשפחה לזה של גברים בפני החוק.

 אכן, קיימות סיבות לכך  וכל זאת מדוע ? משום שנשים מעודכנות יותר ומתעדכנות הרבה יותר מהר מגברים בזכויות שמגיעות להן במשפחה, והן גם הראשונות להגיש תביעות בבתי המשפט אשר בהרבה מקרים נותן יתרון למי שמגיש את התביעות ראשון.

אכן, לעיתים ניתן לומר שלאישה יש יתרון משפטי מכוח היתרון שיש לה במשמורת הילדים וקבלת המזונות עבורם, אולם בהחלט אין לקבוע כלל גורף לפיו לגברים אין זכויות בגירושים בכלל או אפילו שידם של גברים נחותה באופן משמעותי מזו של נשים.

יחד עם זאת גם היתרונות שציינו לעיל יצטמצמו למינימום, חלקם יתבטלו, במידה והגבר ידע לקבל את הסיוע הנכון ואף יפעל לפיו בזמן המתאים. נציג להלן התייחסות תמציתית ופתרונות לכל אחת מהיתרונות, לכאורה, אשר ניתנות לנשים:

זכויות הגבר במשמורת ילדים לאחר גירושים

בית המשפט לא ידון כלל במשמורת ילדים מבלי שאחד מההורים הגיש תביעה. ואם שני ההורים הגישו תביעות נגדיות בנושא, בית המשפט יפסוק את משמורת הילדים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ששם הכלל העליון לפסיקת משמורת ילדים הינו טובת הילד. ככלל, במבחן טובת הילד נמצא שעבורו טוב יהיה אם ישאר באותו קשר עם כל אחד מההורים כפי שהיה קודם לפרידה בניהם, אלא שברוב המקרים זה לא מסתדר מעצמו משום שההורים כבר אינם גרים תחת אותה קורת גג והאם היא הראשונה למשוך אליה את משמורת הילדים.

לצורך פסיקת משמורת ילדים בית המשפט נעזר בשרותי מחלקת הרווחה אשר ימסרו לו חוות דעת סוציולוגית על הקשרים אשר רקומים בין כל הצדדים במשפחה. לעיתים קרובות בית המשפט נעזר ביחידת הסיוע שליד בית המשפט בכדי לקבל לפחות הסכמה זמנית שתספק את צורכי שני ההורים.

לצורך הכרעה סופית במשמורת הילדים בית המשפט יבחן מה אופי הקשר הפיזי והרגשי שיש לכל אחד מההורים לילדים, כאשר הקשר הרגשי מתבטא בהענקת חום ואהבה לילדים, והקשר הפיזי הינו הנוכחות שיש לכל הורה בחייו של הילד. בשקלול שני המרכיבים העיקריים הללו תיפסק משמורת הילדים אם לאב או לאם או לשניהם על דרך של משמורת משותפת.

לציין שבהרבה מקרים אבות מוותרים לאם על משמורת הילדים מהטעם שנדמה להם כי מדובר בקרב אבוד מראש. אלא שבימינו והרבה יותר מאשר בעבר שופטים בבתי המשפט לענייני משפחה הם שופטים אקטיביסטים אשר לא נרתעים לפסוק משמורת ילדים לאב, משמורת משותפת או הסדרי ראייה רחבים וזאת אפילו בניגוד להמלצות פקידת הסעד.

זכויות הגבר במזונות ילדים לאחר גירושין

אחת הבעיות היותר קשות לגברים מהמעמד הבינוני ומטה בימינו הינה גובה תשלום דמי מזונות ילדים אשר חלים עליהם והדבר נובע משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת הינה יוקר המחיה שעליה אין לנו שליטה, והסיבה השנייה הינה פסיקת מזונות על פי דין דתי שלא התאים את עצמו לזמננו. מדובר בעניין שמתחיל להשתנות וכיום בתי המשפט מחייבים אב במשמורת משותפת לשלם חמישים אחוז ואף פחות מגובה המזונות הרגילים.

זכויות הגבר במזונות אישה בנישואין ולאחר גירושין

דמי מזונות אישה נפסקים על פי בחינה של שלושה כללים עקרים. כלל ראשון הינו קשר הנישואין שבלעדיו אישה אינה זכאית למזונות. כלל שני הלכתי הינו "עולה עמו ואינה יורדת", כלומר, אם האישה משתכרת די לצרכיה האישיים, הבעל פתור ממזונותיה. הכלל השלישי הינו שבמידה והאישה מורדת בבעלה, כלומר אם האישה אינה מבצעת את התפקידים המסורתיים אשר היא מחויבת בהם על פי ההלכה, הבעל יהיה פתור ממזונותיה.

בימינו, עקב יוקר המחיה והרצון של נשים רבות להיות עצמאיות, הגם שמטלות הבית אינן קשות כבעבר, נוכל למצוא הרבה נשים בשוק העבודה, ולאישה שלא תראה סיבה מיוחדת מדוע היא אינה יוצאת לעבוד, במיוחד שיש ילדים גדולם, לא יפסקו לטובתה מזונות אישה.

זכויות הגבר בתשלום כתובה

כלל הלכתי עתיק קובע שהבעל חייב לשלם לאישה כתובה במידה והוא רוצה לגרש אותה בעל כורחה או במידה והוא מעוניין לשאת אישה נוספת תחתיה. כיום החוק אוסר ביגמיה וממילא קיימת לאישה זכות סירוב להתגרש, כך שנושא הכתובה יפסק רק כנגד גבר אשר יקלע לדיינים עוינים לו בבית הדין, ו/או אם יכנס לדיון לבד /או יכנס לדיונים בבית הדין עם מייצג שלא מכיר את הדין כהלכה.

זכויות הגבר במחלקת הרווחה

תפקידם של העובדים הסוציאליים במחלקת הרווחה הינו לתת לבית המשפט תמונת שטח על הרקע המשפחתי והאישי של כל אחד מבני הזוג ועל הקשרים שיש לכל אחד מהם כלפי השני וכלפי הילדים. לאחר הצגת נתונים אלו הם נדרשים במקרה של תביעת משמורת ילדים או תביעה להסדרי ראייה לתת לבית המשפט המלצות כיצד יש לפסוק בסוגיה.

במחלקת הרווחה בין מסיבה של עומס עבודה ובין מסיבה של דעות קדומות, קולו של האב נשמע פחות מקולה של האם ככל שהיא מתנגדת לקשר בינו לבין הילדים בטענות וטוענות שונות. אף שלפי הרקע המשפחתי יש לפסוק לאב משמורת עיקרית, משמורת משותפת או אפילו הסדרי ראייה זמניים באופן מיידי, אלו יומלצו לאחר בחינה זהירה ויצאו אל הפועל בהדרגה.

חשוב לציין שכיום בתי המשפט מתערבים הרבה יותר בהמלצות פקידת הסעד מאשר בעבר והרקע המשפחתי שלפני הגשת ההמלצות הסופיות על יד העובדת הסוציאלית תופס בעיניהם מקום חשוב ובלתי נפרד בבואם לפסוק בתביעות האב. יצוין שפניה מקצועית לבית המשפט בתביעה להסדרי הראיה מקצרת באופן משמעותי את הזמן בו בית המשפט פוסק הסדרי ראיה.

עוד חשוב לציין שבמידה ועומדת בפני בית המשפט גם תביעה של האב למשמורת ילדים, המלצות התסקיר של מחלקת הרווחה יגיעו הרבה יותר מהר לשולחנו של בית המשפט.

זכויות הגבר במשטרת ישראל

משטרת ישראל הקימה בעבר הלא רחוק מחלקה מיוחדת שנקראת מחלקת אלמ"ב (אלימות במשפחה) אשר נועדה לטפל בסכסוכים משפחתיים. מחלקה זו פעלה בזמנו על פי נוהל קבוע לפיו של הרחקת הגבר מהבית לאחר שהאישה הגישה נגדו תלונה על אלימות.

הגבר היה מורחק על ידי המשטרה למשך 7 ימים בעוד שבמשטרה היו ממליצים לאישה לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו הרחקה מהבית, משום שבית המשפט יכול במקרים מסוימים להרחיק את הגבר מהבית למשך 3 חודשים ויותר.

במסגרת הבקשה למתן צו הגנה אישה יכולה לבקש מבית המשפט לתת כנגד הגבר צו הרחקה מהבית והדבר ינתן לה במעמד צו אחד, בדרך כלל לארבעה ימים. לאחר מכאן יתקיים דיון במעמד שני הצדדים ובדיון תהיה לגבר הזדמנות לטעון את טענותיו. כאן בעזרת יעוץ וטיפול נאותים בית המשפט ידחה את בקשת האישה להרחקת הגבר מהבית ככל שיסתבר לו שאין בטענות האישה דבר של ממש.

לציין שמאחורי הנוהל המשטרתי שהוזכר לעיל, עמד הרציונל לפיו אם אישה מתלוננת במשטרה על אלימות במשפחה מצד הגבר, זה מצביע על העובדה שקיים סכסוך בין בני הזוג ולכן בכדי להרגיע את הרוחות יש להפריד בין הניצים. כאן, הרבה יותר קל להרחיק גבר מהבית מאשר אישה וזאת, כאמור, גם היתה התוצאה אפילו אם האישה היא זו שיצרה את הפרובוקציות.

מסתבר שנשים רבות עלו על הגל שנוצר ויזמו תלונות סרק כנגד גברים על אלימות במשפחה כדרך של נקמה ובמטרה להגיע להישגים משפטיים. התגובות לכך מצד משטרת ישראל ובתי המשפט לא אחרו להגיע וכיום הרבה יותר קשה לאישה להרחיק את הגבר מהבית. הגם שנשים אשר מגישות תלונות ו/או תביעות סרק כנגד גברים מסתכנות בחיוב של הוצאות משפט.

לסיכום

חשוב להדגיש, וכפי שגם נכתב כאן באופן תמציתי, בכל אחד מהנושאים שהוזכרו לעיל יש לגבר מה להגיד, ככל שהוא יעשה זאת, בהתמודדות מול האישה. שמירה על זכויות הגבר בגירושים איננו דבר מובן מאליו.

יש להעיר שחלק מנציגי מערכת המשפט ושירותי הרווחה עדיין מתנדנדים בין התפיסות הישנות לבין החדשות, ולכן בכדי להגיע להישגים בכל ענייני הגירושין חשוב להיעזר בגוף בעל ניסיון רב ועשיר בשמירה על זכויות הגבר בגירושין.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר בהודעה כתובה ונחזור אליך בהקדם

סגור לתגובות.