אישה תשלם לגבר על גניבת זרע

על שולחנו של בית המשפט הונחו שלש תביעות. תביעות האישה כנגד האיש לאבהות על ילדה ומזונותיה. ומנגד תבע האיש את האישה על גניבת זרע ופיצוי ממון ועגמת נפש בגין הגנבה.

בפסק הדין תאר השופט את מערכת היחסים בין בני הזוג אשר במהלך הנישואין ניסו להביא ילד לעולם בדרך הרגילה. משזו לא צלחה ניסו את מזלם בעזרת הפריה תוך גופית שאף היא לא צלחה.         

לימים, עלו יחסי הצדדים על סרטון והם החליטו להתגרש, בעיקר על רקע רצונו של הגבר להביא ילדים נוספים לעולם. אף על פי כן, ארבעה ימים וגם יומיים לפני סידור הגט בפועל קיימו בני הזוג יחסי מין, והאישה כהרגלה לקחה את זרעו של הגבר בכלי אכסון מתאים והיתה אמורה להעביר אותו למכון הרפואי לביצוע ניסיון הפריה נוסף במקום.     

אלא שבדיעבד מסתבר שהאישה אמנם העבירה את זרעו של האיש למכון הרפואי אך בהנחייתה נשלח זרעו של האיש לחו"ל, שם הפרה הזרע ביצית של תורמת בהפריה חוץ גופית, והביצית המופרת הוחזרה לישראל, הושתלה ברחמה של האישה לאחר הגירושין ונולדה לה ילדה. 

בנתונים העובדתיים לעיל נדרש בית המשפט להכריע בין גרסת האישה לפיה ידע האיש והסכים להפריה חוץ גופית, לבין גרסת האיש אשר טען שלא ידע ולא הסכים להפרייה חוץ גופית. עם זאת נדרש בית המשפט להכריע בתביעה הנזיקית של האיש ובתביעת האישה בשם הבת לדמי מזונות.

בית המשפט פתח ואמר שטענת האישה לעומת טענת האיש נופלת בגדר הכלל: "המוציא מחברו, עליו הראיה", ומכאן שנטל הראיה להסכמת האיש נופל על האישה. האישה לא הצליחה להרים את נטל הראיה ולכן יש להטיל עליה באופן עקרוני את מלוא האחריות בגין גנבת זרעו של האיש והנזקים אשר נגרמים לו מכך.

מנגד, חייב בית המשפט את האיש במזונות הילדה לנוכח העובדה שהקטינה אינה צד לסכסוך בין בני הזוג. אך משנמצא שהאיש הינו אדם אמיד מאוד לעומת האישה, ומהטעם שטובת הקטינה עלול להיפגע אם האישה תאלץ להחזיר לאיש את דמי המזונות שהוא משלם עבור הקטינה, פסק בית המשפט שהאיש רשאי יהיה לדרוש את כל סכום המזונות ששילם עבור הילדה מהאישה לאחר שהילדה תגיע לגיל 18.

פסק דינו של בית משפט זה מכיר לראשונה במושגים של אבות בעל כורחם וגנבת זרע. והינה אנו צופים בסנונית ראשונה שמן הסתם תוביל אחריה גם פסקי דין נוספים בנושא. אלו וודאי ילמדו נשים מסוימות למתן את הכוח המיני שהן אוצרות בכליהן לטובת שמירה על זכויות הגבר במשפחה וטובת הילד עצמו.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

גניבת זרע

אבות בעל כורחם  |  גניבת זרע

ביום בהיר אחד גבר מקבל שיחת טלפון מאישה אשר קיימה עימו קשר מיני, כאשר בשיחה היא מודיעה לו שהוא אבא לילד שהיא נושאת ברחמה. ההלם עבורו גדול והוא אינו יודע כיצד להתמודד עם הסוגיה.

אם הגבר נזהר בקיום יחסי המין אז הוא ישאל אותה כיצד היא נכנסה להריון, והיא תשיב בתירוצים לרוב ובעיקר תאשים את הגבר בכך. אם הגבר לא נזהר, אז הוא ירגיש מידה מסוימת של אשמה, ובכל מקרה הוא יעשה כל מאמץ בכדי לשכנע אותה לעשות הפלה מהטעם שהבאת ילד למסגרת היחסים הנוכחית בניהם איננה מתאימה. לרוב מאמצים אלו אינם נושאים פרי והאישה תמשיך את ההיריון עם או בלי תמיכתו של הגבר.

לעיתים האישה תתרחק מהגבר במהלך ההיריון ולעיתים היא תתקרב. לעיתים היא תבטיח לגבר שלא ידאג לכלום משום שהיא לא תתבע אותו לאבהות ומזונות, בכדי להרגיע אותו. אולם במציאות זה רק עניין של זמן עד שהאישה תגיש נגד הגבר תביעה לאבהות ותדרוש ממנו לקבל מזונות בהסכמה או בהגשת תביעה לבית המשפט.

בעצם, מבין שלל המקרים אשר נופלים תחת הכותרת אבות בעל כורחם בולט בחריפותו מעשה של גניבת זרע אשר על אף חריגותו הוא מכיל קושי מערכתי מובנה להתמודד איתו. למעשה, ככל שעובר זמן רב יותר מיום כניסת האישה להריון ועד שהגבר מגיש נגדה תביעה לגניבת זרע, כך הסיכוי שלו להצליח לזכות בתביעה הולך ופוחת. לפיכך חשוב מאוד לגבר לקבל יעוץ מתאים ברגע שנודע לו על ההיריון של האישה, שאז יגדלו סיכויו להצליח.

יצוין שבתי המשפט כבר חייבו בעבר נשים לפצות גברים על גניבת זרע ולפיכך, אין לגבר לחשוב מלכתחילה שהכל אבוד.

גניבת זרע בהגדרה

'גניבת זרע' הנו ביטוי אשר מורכב משתי מילים. המילה הראשונה הינה "גניבה". והמילה השנייה הנה "זרע".

גניבה הנה עבירה פלילית אשר דינה הינו מאסר עד שלוש שנים, והיא מוגדרת בסעיף 383 לחוק העונשין בשני סעיפים:

  1. נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.
  2. היותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

זרע של גבר מיוצר בגופו, אין חולק שזכות היוצרים עליו שייכת לו, והדבר חוסה על נקלה תחת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אם כן, זרעו של הגבר הוא קניינו האישי והגניבה הינה מעשה פלילי אסור על פי לשון החוק. לכן לכאורה כאשר נמצאו ראיות אשר יוכיחו את האמור בסעיף 383 רבתי לחוק, לא נראה שתהיה בעיה מיוחדת להתמודד עם גניבת זרע. אלא שכאן, דווקא החיבור בין הגניבה, הזרע, ההמצאות שלו והתוצר שלו הם אלו אשר יוצרים את הבעיה האמיתית.

ראיות על גניבת זרע במישור הפלילי

הרשעה במעשה פלילי מצריכה הבאת ראיות שיוכיחו מעל לכל ספק סביר את אשמתו של האדם אשר נחשד בעבירה. יחסי מין בין בני זוג מתקיימים בדרך כלל בחדרי חדרים, כך שהיכולת של גבר להציג ראיה חותכת להוכחת גניבת זרע איננה גדולה. אישה שתכנס להריון תוכל לטעון טענות הגנה רבות ובעודה מצביעה על הגבר כאשם בכך שלא נזהר בשמירה על זרעו.

ראיות על גניבת זרע במישור האזרחי

ראיות במישור האזרחי הינן קלות יותר להשגה משום שהוכחת תביעה מתקבלת על בסיס הסתברותי. דיי לגבר שיציג ראיות ביותר מחמישים אחוז בכדי לבסס את תביעתו. אך גם כאן, אף שפחות, קשה מאוד להשיג ראיות לגניבת זרע.

גניבת זרע בהקשר להמשך ההיריון של האישה

ואפילו אם ניתן להוכיח גניבת זרע במישור הפלילי ו/או במישור האזרחי, הרי שזכותה של האישה על גופה גוברת על זכותו של הגבר להימנע מלהיות אב, ולכן לא ניתן לחייב את האישה בהפלה. 

גניבת זרע בהקשר ליחסים בין האב לבין הילד

כל טענה שיעלה האב בסוגיית הגניבה של האם, אף אם היא הוכחה, לא תעזור לאב לצאת מהמחויבות שלו להכיר באבהות על הילד ולשלם את מזונותיו משום שהנורמה בישראל מכירה בזכויות הילד לתבוע את האב לסיפוק צרכיו הפיזיים והחברתיים. לפיכך, הגבר יחויב להכיר באבהותו על הילד הנולד והוא יחויב לשאת גם במזונותיו על פי החוק. לגבר עומדת כמובן הזכות לערוך בדיקת אבהות.

הגשת תביעת נזיקין כנגד האם על גניבת זרע

כאמור, הוכחת תביעה במשפט האזרחי מתקבלת על בסיס הסתברותי, ולפיכך יכול שתהיה לאב עילה נזיקית כנגד האם אשר תיתבע על ידו בגין הנזק אשר נגרם לו כתוצאה מגניבת הזרע. יש לציין שכמו בכל תביעת נזיקין תעלה גם כאן טענה של רשלנות תורמת.

אמנם קשה לדבר על ילד במונחים של נזק, ברם במקרים לא מעטים נגרם לאבות בעל כורחם ובמיוחד כאשר מדובר במעשה של גניבת זרע טהור נזק כספי ונפשי רב. הנזק הכספי הינו ההוצאה החודשית שהאב מחויב להוציא למזונות הילד, והנזק הנפשי יתבטא בכורח לקבל על עצמו התחייבויות רגשיות וכלכליות שאין לסגת מהן,

למעשה, ככל שמלכתחילה היתה לגבר פחות מעורבות, רצון או מוכנות להביא את הילד לעולם, כך תהיה גם הפגיעה בנפשו קשה יותר. ואין לשכוח שגם לילד עלול להיגרם נזק רב כתוצאה ממעשה גניבת הזרע.

חיוב האם בנזיקין בגין גניבת זרע

כאמור, תביעת נזיקין כנגד האם לשיפוי האב על נזקיו בגניבת הזרע אינה קלה להשגה, אך היא עוד הולכת ונעשית קשה יותר כאשר נכנסת מגבלה משפטית נוספת והיא "טובת הילד". בית המשפט לא יחייב את האם בפיצויים לאב במידה ויסתבר לו שבמידה והאם תידרש לשפות את האב בסכום המזונות שהוא חויב לתת לה בגין הילד, לא יישאר לאם מספיק בכדי לכלכל את הילד, ובכך טובת הילד תפגע.

לסיכום, גניבת זרע מוליכה אבות בעל כורחם במסלול חד סיטרי לאבהות כפויה ומחויבות של מזונות ילדים. ואף על פי כן, בתנאים מאד מסוימים, אשר דורשים בחינה מדוקדקת, ניתן לזכות בתביעת נזיקין כנגד האם על גניבת זרע. בתי המשפט כבר חייבו אימהות לשלם פיצויים לגברים על גניבת זרע כך שאל לו לגבר אב בעל כורחו לקבל את המצב הנתון לפני שקיבל יעוץ מתאים בסוגיה זו.

מומלץ לקרוא את המאמר שלנו בספריית המאמרים של ישראל שנכתב תחת הכותרת: "גניבת זרע – נבל ברשות החוק"

שאול נוי

 

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך במשפחה ובהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם

אבות בעל כורחם

אבות בעל כורחם  |  גניבת זרע

גבר אשר נכפית עליו אבהות נכנס לקטגוריה של אבות בעל כורחם. לכפיית אבהות קיימות צורות שונות ומגוונות אשר המשותף להן הוא שהן אינן תלויות באופי מערכת היחסים בין בני הזוג. כפיית אבהות יכולה להיות במפגש אקראי בין בני זוג, בגניבת זרע, מכוח היות בני הזוג נשואים.

יש לציין שאין לגבר שום סעד משפטי אשר יכול לאפשר לו לחייב את האישה לעשות הפלה פרט למקרים קיצוניים במיוחד והסיבה לכך הנה שזכותה של האישה על גופה גוברת על זכותו של הגבר להימנע מלהיות אב. אולם, בתי המשפט כבר פסקו בעבר בתנאים מסוימים פיצויים לגבר.

בשנים האחרונות אנחנו עדים לגידול חד במספר הגברים שהם אבות בעל כורחם עקב ריבוי הקשרים הזוגיים המזדמנים אשר מתקיימים ללא קשר קבוע או נישואין, אך אבות בעל כורחם יכולים להיות גם בתוך קשר קבוע וגם בנישואין.

נזקים נפשיים וכלכליים גדולים לאבות בעל כורחם

לאבות בעל כורחם יכולים להיגרם נזקים כלכלים ונפשיים גדולים מכורח הכפייה להכיר בילד בלתי מתוכנן ומכורח הכפייה להיות מחויבים במזונות ילדים למשך שנים רבות. אבות בעל כורחם יכולים להיות גם נשואים לאחרת ובעלי משפחה, והדבר יכול רק לסבך להם את החיים.

יצוין כבר עתה שלמעט מעשה של גניבת זרע ואבות בעל כורחו מכוח היות בני הזוג נשואים, קשה מאוד לגבר לטעון להגנתו בבית המשפט ועל כן ברוב המקרים יש לעשות צעדים מקדימים בכדי לא להיכנס מראש למסגרת של אבות בעל כורחם כפי שיבואר להלן:

שימוש בילד כדי לסחוט את הגבר

למרות הנאמר עד כה יש לזכור שילד אשר מגיע לעולם יכול להביא לגבר שימחה ואושר וקשה לדבר על לידה של ילד במונחים של נזק. אלא שאותה אישה אגואיסטית אשר רוצה לממש את האימהות שלה על גבו של הגבר בתחבולות שונות יכולה להשתמש בילד גם כדי לסחוט את הגבר רגשית וכלכלית.

חשוב לציין שגם אם הגבר יוכיח שהאישה רימתה אותו בתחבולות, לא תהיה לגבר שום דרך לפתור אותו מהכרה באבהות ומתשלום המזונות משום שהילד הוא זה שתובע את האב לסיפוק צרכיו. ברם, בתנאים מסוימים אשר דורשים בחינה מדוקדקת של המקרה, ניתן לפנות כאמור בתביעה נזיקית כנגד האם.

אבות בעל כורחם ממפגש אקראי

גבר יכול לפגוש בחורה בפאב או מועדון לילה ולאחר שהוא שותה לשוכרה ובמיוחד כאשר בחורה מסוימת נצמדת אליו, מתקיים בניהם מגע מיני. הגבר שיכור והבחורה שכחה שצריך להשתמש בקונדום, ו/או לקחת באותו ערב גלולה למניעת הריון. הבחורה נכנסת להריון והיא נזכרת להודיע על כך לגבר לאחר מספר חודשים אם בכלל. לעיתים היא תודיע לגבר רק לאחר שתלד את התינוק.  

אבות בעל כורחם בדרך של גניבת זרע

מצאנו מספר פסקי דין אשר מאשימים גברים באינוס רק בשל העובדה שבשביל לקיים עם בחורה יחסי מין הם שיקרו לה לגבי מוצאם, גילם, העיסוק שלהם, וכד'. כהערת אגב יצוין שעד לפני מספר שנים המושג אינוס היה מיוחס לגבר אשר אונס אישה. כיום ניתן להאשים גם אישה באינוס של גבר.

לדיננו, גניבת זרע הינו כל מעשה שאישה עושה כלפי גבר בשקר, תחבולה וזדון בכדי לקחת את זרעו ולהיכנס ממנו להריון. גניבת זרע מקונדום, להגיד לגבר שהיא משתמשת בגלולת למניעת הריון בשעה שהיא לא, להשקות את הגבר לשכרה וכד'.

אבות בעל כורחם במסגרת נישואין

אישה יהודיה אשר נכנסת להריון מגבר זר יהודי שהוא אינו בעלה מביאה ילד ממזר. על ממזרים חלות בדין העברי הגבלות בנישואין ותפילה ולפיכך על פי הדין העברי יש לעשות כל שניתן בכדי להדביק על ילד תווית של ממזר. לפיכך בית המשפט או בית הדין הרבני לא יאשרו לבני זוג נשואים לערוך בדיקת אבהות לילד שנולד מחשש למזרות.

כאן נמצא שאותו בעל, אף שהוא יודע שהילד אינו שלו יאלץ בעל כורחו להכיר בילד לא שלו ואף לשלם את מזונותיו.

שאול נוי

 

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך במשפחה ובהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם