הסדרי ראייה לסבא וסבתא

הסדרי ראיה | הסדרי ראייה זמניים | ניכור הורי  |  הסדרי ראייה לסבא וסבתא

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע שהורים ביולוגים הם אפוטרופוסים טבעיים על ילדיהם. האפוטרופסות הטבעית של ההורים מטילה עליהם חובות ומקנה להם זכויות בקשר ההורות ובלבד שהם פועלים על פי עקרון טובת הילד.

מפגשים עם הסבא והסבתא

כאשר הורים של קטינים אינם גרים תחת קורת גג אחת ושניהם נוכחים בחיי הילדים, יקבל אחד מהם (בהסכמה או בהכרעה שיפוטית) את משמורת הילדים והשני את הסדרי הראיה. מכוח הסדר ההורות יהיה רשאי כל הורה לקחת את הילדים לכל מקום שיחפוץ, לרבות מפגשים עם הסבא והסבתא, ובלבד שהדבר אינו גורם לילדים נזק נפשי ו/או פיזי.

לפיכך, הסדרי ראייה לסבא וסבתא ידונו בערכאות שיפוטיות כאשר ההורה המשמורן מסרב לקיים הסדרי ראיה עם הסבים, וכאשר ההורה הלא משמורן אינו נוכח בחיי הילדים עקב פטירה לפי סעיף 28 א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או כאשר ההורה הלא משמורן איבד כל קשר עם הילדים מכל סיבה אחרת, בעיקר עקב מעבר למדינה אחרת.

תביעה להסדרי ראייה של סבא וסבתא

בתביעה להסדרי ראיה שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בקריות כנגד האם המשמורנית, עתרו הסבים בבקשה לראות את הנכד באופן שוטף על אף התנגדות האם. בדיון שנערך נעתרה השופטת מרינה לוי לתביעתם, וביום: 11/7/10 פסקה הסדרי ראיה בין הקטין שהיה אז בן שנה ו-9 חודשים לבין הסבא והסבתא.

מפסק הדין עולה שהאב שהה תקופה ארוכה בחו"ל והסבים שילמו את מזונותיו לידי האם אשר מנגד סירבה לקיים מפגשים בין הסבים לבין הקטין בטענה שהם נוהגים בה באלימות מילולית. הסבים עתרו כאמור לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה להסדרי ראיה, ובפסק דינה של השופטת מרינה לוי היא דחתה את טענות האם לפיהם הסבים נוהגים בה באלימות מילולית, ופסקה שעל האם לקיים בכל שבוע מפגש אחד בין הסבא והסבתא לבין הנכד. מכאן נשאלת השאלה האם בצדק פסקה השופטת מרינה לוי ?

המעמד של הסבים בהסדרי הראיה

עקרונית שני ההורים הינם אפוטרופסים הטבעיים של הקטין, ובהעדר נוכחות האב, המשמורת והחזקה על הקטין נתונה לאם בלעדית. במעמד זה של האם היא רשאית לאסור על כל אדם להיפגש עם הקטין אלא אם בית המשפט פסק אחרת. נמצא שלסבים אין שום מעמד בחיי הקטין אשר מבוסס על חקיקה ראשית משום שהאב עדיין בין החיים.

בית המשפט ידון על פי עקרון טובת הילד

עם זאת בכך לא תם הדיון בהסדרי הראיה משום שכאשר בית המשפט נדרש לדון בעניינו של קטין, הוא לא ידון רק בזכויות ההורה המשמורן ו/או בזכויות ההורה הלא משמורן, אלא גם בזכויות הילד במשפחה על פי עקרון טובת הילד שיש לו השלכות רחבות מגדר סעיף מצומצם זה או אחר בחוק.

ולפיכך, בית המשפט עשוי להתיר קשר בין ילד למשפחתו המורחבת לרבות עם הסבים, בניגוד לדעתה של האם, אם ימצא שלילד יגרם נזק רב ומיותר כתוצאה מהניתוק מהם.

הסדרי הראיה גם יורחבו בעתיד

על כן סבורים אנו שבדין ובצדק פסקה השופטת כאשר קבעה הסדרי ראייה לסבא וסבתא עם הנכד משום שאם הסבים מבקשים לבוא בנעלי האב בכדי להיטיב עם הילד והם מוכיחים זאת בכך שהם משלמים את מזונותיו ואף טורחים להגיש תביעה להסדרי ראיה בבית המשפט, הרי שמן הראוי שבמבחן טובת הילד יש לאפשר להם לבוא עימו במגע בהסדרי ראיה, ומן ההרגל כנראה שהסדרי הראיה גם יורחבו בעתיד.

מחבר: שאול נוי

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך בהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם