הסכם חיים משותפים

הסכם ממון | יחסי ממון | הלכת השיתוף | ידועים בציבור | הסכם חיים משותפים | חלוקת רכוש בגירושין | הלכת השיתוף בין ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים, או בשמו המקביל הסכם ידועים בציבור מתאים לבני זוג אשר מעוניינים לחיות יחד בשיתוף רגשי וכלכלי תחת קורת גג אחת, ויחד עם זאת להימנע מהפורמליות והמחויבויות שמביא עמו טקס הנישואין האורתודוקסי.

ההעדפה לערוך הסכם חיים משותפים

חלק מבני הזוג מעדיפים לערוך הסכם חיים משותפים משום שהם אינם מעוניינים לערב את הממסד הדתי בקשר בניהם מטעמים אידאולוגיים. חלק אחר מעדיף לערוך הסכם חיים משותפים משום שהם פסולי חיתון מצד הדין העברי.

הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור הינו הסכם יחסי זוגיות בשילוב של הסכם ממון משום שמחד גיסא הוא מכיל הצהרה על קיומו של הקשר הזוגי בין בני הזוג. ומאידך גיסא הוא מגדיר את היקף השיתוף בענייני הממון בין בני הזוג. מחריג נכסים או ממון אשר אינם נכללים במסגרת חיי השיתוף. והוא קובע גם את יום תחילת השיתוף העתידי של צבירת הממון המשותפת בין בני הזוג.

הילכת השיתוף

ככלל, בהעדר הסכם חיים משותפים אשר קיבל תוקף פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה, על בני זוג אשר מוכרים כידועים בציבור חלה הילכת השיתוף, אשר קובעת בימינו משטר של חלוקת רכוש ואיזון משאבים דומה למה שקובע חוק יחסי ממון בין בני זוג שנשאו לאחר שנת 1975 ואילך.

ברם, משום שחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, (שהוא דיי ברור וחד משמעי בעיקרו), אינו חל על ידועים בציבור, ואיזון המשאבים המשותפים בין בני זוג ידועים בציבור יוכרע על פי הפסיקה, יתכנו סטיות מהותיות בחלוקת המשאבים, משום שאיזון המשאבים  יחתך על פי התרשמות בית המשפט מכוונת הצדדים אף שזו תהיה כוונה במכללה.

הסכם חיים משותפים מומלץ מאוד

לפיכך, לאדם אשר מעוניין להיכנס לקשר זוגי של ידועים בציבור ועם זאת לשמור על רכוש או ממון פרטי שצבר באופן עצמאי לפני תחילת הקשר, מומלץ מאוד לעשות הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור.

שאול נוי

 

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך במשפחה ובהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם

הסכם ממון

הסכם יחסי ממון בין בני זוג או בקיצור הסכם ממון נערך בכדי לקבוע באופן ברור מה יהיו יחסי הממון בין בני הזוג עד לחתימה על ההסכם ומה יהיו לאחר החתימה על ההסכם. הסכם יחסי ממון יכול להופיע כפרק מובנה בהסכם אחר בין בני זוג, כגון: הסכם חיים משותפים, אך הוא יכול להיות גם בעל מעמד עצמאי משלו.

ברירת המחדל ליחסי ממון בין בני זוג נשואים

משטר יחסי הממון בין בני זוג נשואים נישלט על ידי חוק יחסי ממון בין בני זוג, 1973-התשל"ג אשר מהווה הקו המנחה לדיון ביחסי הממון בין בני הזוג שנישאו מיום: 1/1/74. למעשה, בהעדר הסכם ממון אשר אומר אחרת, יחסי ממון בין בני זוג נשואים יהיה על פי האמור בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

הסכם ממון בין בני זוג נערך בעיקר בין בני זוג ידועים בציבור או בין בני זוג אשר מתכוונים להינשא ואחד מבני הזוג מגיע אל הקשר הזוגי עם ממון אישי אך הוא מעוניין לשמור עליו מפני חלוקה עתידית עם בן הזוג האחר. עם זאת, הסכם ממון יכול להיות גם חלק מהסכם גירושין, או הסכם שלום בית או כל הסכם דומה אחר. יצוין כי חתימה על הסכם ממון לפני הנישואין מאפשרת חלוקת רכוש בגירושין יותר קלה.

הסכם ממון לאחר נישואין

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, נכסים שמגיעים לאדם מירושות, מתנות או פיצויים מנזקי גוף, אף שנימסרו לו במהלך הנישואין, אינם ברי חלוקה או איזון עם בן הזוג השני. אלא שלעיתים ומטבע חיי הנישואין קורה שהכספים או הרכוש שניתנו לבן זוג אחד מתערבבים עם נכסי בני הזוג עד שלא ניתן להפריד בנייהם.

במקרה שבן זוג איננו רוצה לחלוק עם בן הזוג השני חלק מהרכוש שקיבל בתקופת הנישואין הוא רשאי לדרוש מבן הזוג השני לחתום על הסכם ממון להבטחת זכויותיו המלאות בנכסים שקיבל לעצמו.

אישור הסכם ממון

הסכמה כלכלית משותפת בין בני הזוג יכול לחסוך מהם אי הבנות או חששות בענייני רכוש ומשאבים בקשר הזוגי, ומאפשר ניהול מערכת יחסים זוגית שקטה, רגועה וברורה. הסכם ממון בין בני זוג מצריך ניסוח מדויק ועריכה מקצועית, רצון והסכמה מדעת מצד כל אחד מבני הזוג, הבנה של המשמעויות אשר גלומות בהסכם בהווה ובעתיד, ואישורו של ההסכם בפסק דין על ידי שופט או דיין בערכאה שיפוטית מוסמכת בנוכחות שני הצדדים.

הסכם ממון בין בני זוג הפך בשנים האחרונות להסכם פופולארי עקב ריבוי מקרה הגירושין בישראל, ובהגברת המודעות בציבור לכך שלאחר תקופת חיים משותפת, רכוש או ממון שהיה שיך לאדם לפני תחילת הקשר, יכול להיות משותף לשני בני הזוג לאחר תקופת חיים משותפת.

האם דוגמא להסכם ממון יכולה לספק ?

אישור הסכם ממון בין בני זוג בבית המשפט מעגן בפסק דין את תוקפם של התנאים בהסכם באופן שרק במקרים מיוחדים ניתן לבטל אותם. ולפיכך, את ההסכם הממון יש לנסח באופן אינדיבידואלי, על פי כוונות בני הזוג 

יש המחפשים דוגמאות להסכמי ממון באינטרנט, ודומה שגם ימצאו, אלא שהשיקול הכלכלי בחיסכון של  חשוב לשקול היטב את משמעות ההתחייבויות בהסכם לטווח הארוך ובשום פנים ואופן לא להתחייב על הסכם ממון מבלי לקבל ייעוץ מתאים. מדובר בסיכון אשר על הכף יכולים להיות הפסד של כספים רבים

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר בהודעה כתובה ונחזור אליך בהקדם

.

מאמרים נוספים:

הסכם ממון  |  יחסי ממון  |  הלכת השיתוף |  ידועים בציבור | הסכם חיים משותפים | חלוקת רכוש בגירושין | הלכת השיתוף בין ידועים בציבור