הסכם שלום בית

הסכם שלום בית הינו הסכם שעורכים בני זוג, בעיקר נשואים, במטרה לשקם את קשר הנישואין, על דרך של הבנה הדדית בכתב. בכדי שהסכם שלום בית, ככל הסכם בין בני זוג, יהיה תקף, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה צריכים לתת לו תוקף פסק דין בנוכחות שני בני הזוג.

בהסכם, ככל הסכם אחר מופיעות התניות, וכן סנקציות או הפעלת הסדר שונה אשר יתגבש במידה ואחד מהצדדים יפר את ההסכם או ששני הצדדים יסכימו להפעיל את ההוראות המתקדמות של ההסכם.

הסכם שלום בית הינו אחד מההסכמים אשר ניתן לערוך בין בני זוג במשפחה, ואולם הסכם שלום בית איננו יכול לעמוד בפני עצמו באופן שהוא יחייב בן זוג לקיים שלום בית מהטעם שאי אפשר לחייב אדם לקיים הליך שלום בית, או ביחסי משפחה, ובמיוחד ביחסים אינטימיים כמו בין בני זוג. לפיכך, הסכם שלום בית יכול להופיע רק כחלק מובנה בהסכם כולל.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

קיים הסכם אשר קרוי הסכם שלום בית ולחילופין גירושין והוא מיועד לתת לבני זוג הזדמנות לשקם את מערכת היחסים הזוגית שלהם מבלי שכל הנושאים אשר ידרשו לדיון ו/או הסכמה בניהם במקרה של גירושין יפריעו לספונטאניות של הרצון לשקם את הנישואין.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין מחולק לשני חלקים. בחלקו הראשון הוא קובע דרכי התנהגות אשר בעזרתם, לפי דעתם של בני הזוג, ניתן לשקם את מערכת היחסים הזוגית בניהם. חלקו השני של ההסכם הינו הסכם גירושין לכל דבר ועניין, ואשר ניכנס לתוקף אם הניסיון לשלום הבית לא יצלח.

תביעה לשלום בית

על פניו אין משמעות משפטית או הלכתית בהגשת תביעה לשלום בית מהטעם שבית הדין הרבני, אשר לו הסמכות הספציפית לדון בכך, איננו יכול לאכוף בן זוג בהתנהגות של שלום בית לטובת האחר.

תביעה לשלום בית ולחילופין גירושין

יש המגישים תביעה לשלום בית ולחילופין גירושין, סוג של תביעה שעלולה להמריץ את הצד השני לשקם את מערכת היחסים הזוגית, אך לעיתים תביעה זו תעשה בדיוק את ההיפך.

ולעצם העניין, העילות להגשת תביעה לשלום בית הינן שהנתבע איננו מקיים את חובותיו כלפי המשפחה על פי הדין העברי וכאשר מוכח בפני בית הדין שאכן נכונים הדברים, ימליץ בית הדין לבני הזוג לגשת לייעוץ זוגי או יחייב, ככל הניתן את הצד המפר את שלום הבית בחיובים זמניים הקבועים בהלכה.
הדיון בתביעה יכול להוביל את בני הזוג לייעוץ זוגי, או חיוב זמני של הבעל לשלם מזונות אישה או מזונות ילדים, וכד'.

הסכם לחיים משותפים

הסכם חיים משותפים הינו הסכם אשר נערך בין בני זוג לא נשואים המעוניינים לקיים קשר של זוגיות ושותפות כלכלית, ויתכן גם של הורות משותפת. בכדי לתת להסכם חיים משותפים תוקף מחייב, יש לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יאשר את ההסכם במידה והוא לא יעמוד בניגוד לתקנת הציבור ו/או בניגוד לסוגיות נוספות בחוק הישראלי.

הסכם חיים משותפים בדומה להסכם שלום בית לחילופין גירושין יחולק לשני חלקים. החלק הראשון של ההסכם יתאר כיצד ינהגו בני הזוג כאשר הם חולקים זוגיות מלאה. והחלק השני של ההסכם יתאר כיצד הצדדים ינהגו לאחר שהקשר הזוגי בניהם יפסק.

אמנם, אין מדובר בהתניות של הסכם שלום בית קלאסי, ואולם גם בהסכם לחיים משותפים מנוסחות התניות אשר יצדיקו טענות לקיום שלום בית או הפרת שלום בית. בהסכם חיים משותפים ניתן בדרך כלל דגש על הקשר של כל אחד מההורים עם ילדים משותפים בעת החיים המשותפים ולאחריהם.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם

 

האם נכון לחתום על הסכם שלום בית ולחליפין גירושין?

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הינו הסכם אשר נועד לתת סיכוי אחרון להצלת הנישואין מפני גירושין. ההסכם מורכב משלושה חלקים עיקריים, כאשר חלקו הראשון של ההסכם מגדיר את מצב היחסים בין בני הזוג ומצביע על הרצון המשותף שלהם לתת סיכוי נוסף להמשך הנישואין. בחלק השני של ההסכם מופיעה הסכמת בני הזוג לפנות לייעוץ זוגי או לבצע כל פעולה אחרת אשר תאפשר את הצלת הנישואין בפועל. ובחלק השלישי של ההסכם מופיעות למפרע הסכמות בני הזוג לכל תנאי הגירושין, שיכנסו לתוקף על פי דרישה מצד כל אחד מבני הזוג.

תהליך של גירושים בהסכמה

למעשה, בני זוג שחתמו על הסכם שלום בית ולחליפין גירושין יכולים להצליח לשקם את הזוגיות בדרכים שקבעו, או בכל דרך אחרת, וחלקו השלישי של ההסכם לא יופעל לעולם. אך במידה ואחד מהצדדים מגיע למסקנה לפיה אין עתיד להמשך הנישואין והוא מעוניין להתגרש, די בהודעה לצד השני ו/או פתיחת בקשה לגירושין במזכירת בית הדין הרבני מכוח ההסכם בכדי להעביר את יחסי בני זוג לפרק השלישי של ההסכם, שהוא תהליך של גירושים בהסכמה על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לנסות ולאחות את השבר

יתרונו של הסכם שלום בית ולחליפין גירושין הנו בכך שהוא מאפשר לבני הזוג לנסות ולאחות את השבר שנוצר ביחסים בניהם בשקט יחסי. יחד עם זאת, כאשר אחד מבני הזוג יהיה מעוניין להתגרש, כבר מונח לפני שני בני הזוג הסכם גירושין מפורט אשר יחייב גם את הצד השני. הסכם שלום בית ולחליפין גירושין יכול גם לחסוך התדיינויות ממושכות ויקרות בביהמ"ש לענייני משפחה ו/או בבית הדין הרבני.

עו"ד אחד משותף לבני הזוג

חסרונו של הסכם שלום בית ולחליפין גירושין הנו בכך שהוא נערך בדרך כלל על ידי עו"ד אחד משותף לבני הזוג, ולכן הוא עלול לקבוע תנאים מקפחים מדי לאחד מהצדדים ובעיקר לצד אשר מעוניין יותר בשלום הבית. יש גם מיקרים שבהם אחד מבני הזוג חותם על הסכם שלום בית ולחליפין גירושין כאשר הוא כבר נחוש להתגרש וההסכם בא לשמש אותו כקרש קפיצה מהיר להגיע להישגים כספיים על חשבון הצד השני. הצד אשר באמת ובתמים מעוניין בשלום בית יהיה מוכן להשקיע יותר ולוותר, וכך הוא גם ניגרר להסכים לתנאים מקפחים מצידו תמורת הסיכוי לשלום בית.

יחד עם זאת יש לציין שכאשר מדובר בהסכם אשר מקפח את אחד הצדדים, הרי שהוא עוד יכול להחיש את הגירושים, משום שהיתרון אשר מובטח לאחד מבני הזוג בהסכם, עלול לפגום בנכונותו לשתף פעולה מלאה ונקייה בייעוץ הזוגי, וליצור עבורו תמריץ נגדי לשלום בית. 

לבחון בזהירות רבה כל פרט

לכן חשוב לבחון בזהירות רבה כל פרט ותנאי אשר מופיעים בהסכם שלום בית ולחליפין גירושין ויש להתייחס להסכם מראש כהסכם גירושין לכל דבר ועניין. חשוב לזכור שרצון אמתי לשלום בית מצד שני בני הזוג יכול ליתר כל הסכם כתוב, ומקל וחומר שאין הוא מצריך ויתורים מפליגים מצד אחד בלבד. 

לסיכום יש להטעים שהסכם שלום בית ולחילופין גירושין יכול להועיל כאשר הוא נעשה בתום לב מצד שני בני הזוג וכאשר התנאים בהסכם הוגנים כלפי שני בני הזוג. ולפיכך, אין לחתום על ההסכם מבלי לקבל יעוץ ויצוג מקצועי ניטראלי.

שאול נוי

 

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך במשפחה ובהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם