התרת נישואין

גירושין  |  בתי המשפט ובתי הדין  |  הסכם גירושין |  גט פיטורין  |  סרבני גט  |  התרת נישואין  |  גירושים בהסכמה

מדינת ישראל מאפשרת לבני זוג להינשא בשטח ריבונותה בנישואין דתיים בלבד, ולבתי הדין הדתיים ניתנה סמכות יחודית להשיא את בני הזוג על פי הכללים המיוחדים לאותה דת. למעשה, רק בני זוג בעלי דת משותפת יכולים להינשא במדינת ישראל על פי הוראות הדין של אותה דת ובלבד שדת זו מקיימת בית דין לנישואין בישראל.

אישורו של בית הדין הדתי

מדינת ישראל אמנם מכירה בנישואין אזרחיים של בני זוג כאשר תנוח דעתה של המדינה שהנישואין במדינה האחרת נעשים בהתאם לסטנדרטים מקובלים בעולם המערבי. אך כאשר הנישואין יערכו בין בני זוג אשר אחד מהם יהיה בן דת מוכרת, התרת הנישואין או הגירושין יחייבו את אישורו של בית הדין הדתי השייך לאותו בן זוג.

הסמכות העניינית לדון ולפסוק בהתרת הנישואין אזרחיים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה מכוח חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק התרת נישואין").

חוק התרת נישואין

חוק התרת נישואין נועד למנוע מצבים שבהם התרת נישואין או גירושין אזרחיים לא יתבצעו כהלכה או בניגוד לדין דתי כל שהוא, ולכן כאשר אחד מבני הזוג או שנייהם נמנים על אחת מהעדות הדתיות המוכרות בישראל או אם קיים ספק לכך, יתבקש נשיא בית הדין של אותה עדה על ידי נשיא בית משפט השלום לתת את חוות דעתו האם יש צורך להתיר את הנישואין גם על פי הכללים של אותה דת.

די בכך שאחד מהצדדים מעוניין בהתרת הנישואין

הוראות הגירושין ברוב העדות הדתיות המוכרות מחייבות את הצד אשר מעוניין בגירושין להציג עילות הלכתית בכדי לחייב את הצד השני בגט. התרת נישואין אזרחיים או גירושים אזרחיים בין בני זוג בעלי דתות שונות או חסרי דת אינה מצריכה עילה, ודי בכך שאחד מהצדדים מעוניין בהתרת הנישואין בכדי לחייב את האחר.

שאול נוי

 

אם החלטת לשמור על הזכויות שלך במשפחה ובהליכי גירושין חייג אלינו עכשיו :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם