חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

פרק ראשון : הסדר מוסכם

1.        הסכם ממון

הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

2.        אישור ואימות [תיקון: תשנ"ה, תשס"ט]

(א)   הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

להמשיך לקרוא