הנחיה 2.5 של פרקליט המדינה מיום 21.3.2016

הימים האפלים בהם יכלו נשים להגיש תלונות סרק במשטרה כנגד גברים הולכים ומסתיימים. בהנחיה 2.5 של פרקליט המדינה מיום 21.3.2016 נקבע כי ניתן להעמיד לדין כל אדם בגין הגשת תלונת סרק, הן במשטרה והן בכל גוף שלטוני אחר, יהה התירוץ אשר יהה.

כידוע, הנחיה 2.5 של עדנה ארבל משנת 2002, פתרה נשים מקבלת כתב אישום על הגשת תלונת סרק במשטרה כנגד גברים בגין אלימות במשפחה. ואף מעבר לכך ארבל קבעה כי האישה איננה צריכה להביא כל ראיה  אשר תתמוך בגרסתה כי אוימה. די בכך שהאישה תגיד כי אוימה בכדי לקבל את הסעד מהמשטרה.

וכך, במקרה הטוב מבחינת הגבר הוא היה מורחק מהבית ובמקרה הגרוע הוא היה מורחק מהבית  המשותף ומהילדים. לשמחתנו שמהולה בעצב רב, נראה שמקרי ההתאבדויות של גברים בשנים האחרונות הוא זה שהביא את השינוי.