פעילות פרלמנטרית

1. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת

נציגים מאידאה מוזמנים באופן קבוע לוועדות השונות בכנסת לדיון על נושאים הקשורים לענייני חברה, משפחה, גירושין ומשפט עברי. וכפי שיתברר להלן, אין ספק כי המעורבות של אידאה בכל הקשור לענייני משפחה תרמה ותורמת לחיזוק מעמדו של הגבר במשפחה.  

 

2. ביטול תקנת הרבנות הראשית תש"ד בדבר חיוב האב במזונות ילדים

אין זה מן הנמנע שהפעילות הפרלמנטרית שארגון אידאה עשה בעבר היוותה את המנוף לשינוי היסטורי בחיוב אבות במזונות ילדים. אין ספק שמכתבים שנשלחו לגורמים המתאימים עוד בשנת 2010, הגיעו לאוזניים המתאימות שבסופו של דבר גם קידמו את השינוי.

 

3. הצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ביום: 23.3.2011, שלחנו לחברי הכנסת הצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. להלן ההצעה ותשובות מייצגות של שניים מחברי הכנסת.

 

4. הצעת החוק למניעת ניכור הורי.

אחת מהתופעות הקשות אשר מתקיימות בעיקר בתקופת הליכי גירושין הינה הרחקת הילדים מהאב על ידי האם. תוך כדי ההליך יכולה האם לעזוב את הבית המשותף ולעבור למקום מרוחק, או להרחיק את האב מהבית ומהילדים. בשתי הדרכים האם יכולה לטעון שהיא חוששת מהאב ולכן עשתה את הצעד הזה.

ולאב שלא יוכל לקחת את הילדים בכוח לא תהיה ברירה אלא לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל הסדרי שהות עם הילדים. אם האם תתנגד להסדרי השהות בטענות שונות, בית המשפט לא יפסוק לפני שיקבל תסקיר ממחלקת הרווחה אשר יכול להתקבל לאחר חודשיים ויותר.

במקרים כאלו האב יורחק מהילדים למשך זמן ארוך מידי וברוב המקרים על לא עוול בכפו משום שקיימים מיקרים נדירים שבהם אב כל כך מסוכן לילדים עד שיש להרחיק אותו מהם.

במתכונת החוקים הקיימים אין לבית המשפט כלים מתאים בכדי להתמודד עם הסוגיה ועל כן יש הכרח לשנות את המצב הנורמטיבי לטובת הילדים והאבות ולקבוע חקיקה מתאימה. ולפיכך שלחנו מכתב בעניין זה לשרת המשפטים איילת שקד ולוועדת החוקה חוק ומשפט. אנחנו מקווים שזה יפתח את הפתח לשינוי.