נדחתה תלונת אם כנגד אב על פגיעה מינית בבת

הגשת תלונות שווא של אימהות כנגד אבות

בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה משמעותית בהגשת תלונות שווא של אימהות כנגד אבות על אלימות כנגדן ואף על פגיעות מיניות של האבות כנגדן וכנגד הילדים.

לנשים ידוע עד כמה במשטרה, במחלקת הרווחה ובבתי המשפט רגישים בעניין זה כנגד הגבר ועל כן יהיו נשים שינצלו זאת לרעה ויגישו את התלונות בתקופת הליכי גירושין ובהמשך הדרך לשם השגת רווחים כלכליים אישיים או מטעמים של שליטה ונקמה. אם שתצליח להרחיק את האב מהבית ו/או מהילדים בתלונת שווא תגרום לאב נזק נפשי ונזק ממוני רב.

בתיק: 1312088/7 פלוני נ' פלונית, 7.9.2023, (פורסם בנבו) נדונה בקשת אם שכבר התגרשה מהאב למנוע ממנו לפגוש את הקטינה, היא הבת המשותפת של הצדדים בטענה שהוא, אשתו הנוכחית ובנה ביצעו פגיעה מינית בבת.

בהחלטה קצרה ותמציתית דחה בית הדין הרבני האזורי בירושלים את בקשת האם ופסק כדלהלן:
מבחינת בית הדין, אין אינדיקציה לכך שהאב פגע בילדה ואף לא בחוות דעת הפסיכולוג אשר הוגשה לבית הדין קודם לכן. בית הדין ציין כי הוא עד לכך שהאם מערימה קשיים בקביעת הסדרי השהייה של האב עם הבת במשך תקופה ארוכה ומשלא עלה בידה של האם להרחיק את האב מהקשר עם הבת היא החליטה לעשות שימוש ב"נשק יום הדין" בדמות הטענה לפגיעה מינית של האב וסביבתו בבת.

בית הדין הוסיף כי בהעדר אינדיקציה חיצונית, חובת ההוכחה לטענה כי האב פגע מינית בבת, מוטלת על ההורה הטוען לכך, הגם שלא ניתן להטיל על האב משימה בלתי אפשרית שיוכיח שלא פגע בביתו.

בית הדין הזכיר חלק מהאמור בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה ב- תלה"מ: 35190-04-23 א.פ. נ' ע.ס. (פורסם בנבו, ת"א, השופט ארז שני, 2.5.2023) ולפיו: "כמושכלות יסוד – הרעיון של הטחת האשמות באדם, תוך ניצול הזכות האזרחית להלין בכל מקרה של עבירה, איננו הופך את החשוד למי שנטל הראיה עליו".

בהחלטה זו קבע השופט ארז שני כי בהתנהגותה של האם היא הפירה את זמני השהות עד כדי ניכור הורי חמור וחייב אותה בהוצאות הדיון שנקבע בפניו בסך של: 5,000 ₪ ועוד סנקציות למקרה של הפרות נוספות.

בית הדין הפנה לעניין זה גם לאמור בהחלטת ביהמ"ש לענייני משפחה ב- תמ"ש: 6645-05-17 פלוני נ' פלונית (ב"ש, 17.1.2021, סגנית נשיא – השופטת רותם קודלר עיאש, פורסם בנבו) שבו חויבה אם בקנס עבור הגשת תלונות שווא, תוך קביעה כי חזקת החפות של האב הינה דבר מוחלט, ועל האם מוטל נטל ההוכחה למסוכנות האב.

סיכום החלטת בית הדין:

בית הדין הרבני סיכם בכך שהפסיכולוג אשר ליווה את המשפחה בהמלצות על מתן הסדריי השהות ימשיך בעבודתו מול המשפחה כרגיל והסדרי השהות של האב עם הבת ימשכו על פי המלצות הפסיכולוג כסדרם.