אידאה בקול רענן – 21.8.98

ארגון למען גברים

בימינו הולכים ומתרבים הרצונות לגירושין והם כורכים עמם מתחים, לחצים, אי נוחות, ומה לא? למה זה קורה? אולי התפתחות, חוסר שמרנות או הכרה באינדיבידואל כמחליט באופן עצמאי על דרך חייו ועל השותף איתו הוא רוצה להזדקן".

"הבעיה קיימת, יש להכיר בה ואם אפשר גם לטפל בה. יצאנו לשטח, שאלנו, בדקנו ומצאנו מספר ארגוני נשים בהם תוכל אישה לקבל את כל הסעדים הקשורים לנושא. בדקנו עוד ומצאנו גם ארגון לגברים, שמו "אידאה" ומטרתו לסייע לגברים בבעיות הזוגיות ולמען הגינות, הדבר מצא חן בעינינו ולכן העמקנו לשאול, להלן התשובות שקיבלנו. תמורת דמי רישום חד פעמיים יכול כל פונה לקבל ייעוץ, הדרכה וליווי ללא הגבלה. לרשותו של הארגון עומדים מיטב אנשי המקצוע והיכולות לתת מענה לכל בעיה בנושא. נשמע לנו טוב ורצוי ולכן המלצתינו להכיר ולשמור את מס' הטלפון.

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה ולמען הגינות בגירושין

הסיבות לגירושין