צו הרחקה מהבית

אלימות במשפחה  |  מניעת הטרדה מאיימת  |  צו הגנה |  צו הרחקה מהבית

כידוע, כגודל הציפיות כך גם גודל האכזבות. לפיכך, חשוב לגבר להנמיך ציפיות בכל הנוגע לבקשת האישה להרחיק אותו מהבית, וכן לדעת כיצד להתמודד עם סוגיה זו באופן שהנזק שיגרם לו יהיה מינימלי.

ולגופו של עניין, אין חולק שהרחקתו של אדם מביתו גורמת לו צער ועגמת נפש גדולים, והדבר עוד מקבל משנה תוקף כאשר האדם מקבל צו הרחקה מהבית ומהילדים לאחר שהוא מואשם בתלונת שווא ללא שום הצדקה באלימות ו/או במעשים פליליים כלשהם כנגד בת הזוג ו/או הילדים.

יחידת אלמ"ב ( אלימות במשפחה ) במשטרה

ריבוי תלונות של נשים כנגד גברים על אלימות במשפחה הביא את משטרת ישראל להכשיר לפני כעשור שנים מערך חוקרים מיוחד אשר נועד לטפל באירועי אלימות במשפחה (יחידת אלמ"ב). על פניו מצופה שמערך זה יידע להתמודד בצורה מקצועית והוגנת עם בעיות של אלימות במשפחה, אלא שלא כך הם פני הדברים עד היום.

צו הרחקה מהבית לשבעה ימים עד חודש ללא ראיות

תלונה משכנעת של האישה במשטרה בגין אלימות במשפחה תגרום ברוב המקרים לכך שהמשטרה תרחיק את הגבר מהבית לשבעה עד עשרה ימים, ובחתימת קצין משטרה עד חודש, וזאת לעתים, אף מבלי שהאישה תציג בפני חוקרי המשטרה בדל של ראיה לטענותיה. לאישה ידוע שאפילו אם יוכח שהיא בדתה תלונת שווא מליבה, אזי הסיכוי שהיא תועמד לדין על הגשת תלונה כוזבת נמוך, ולכן אין לה מה להפסיד.

התייחסות אל הגבר כאל אשם לביסוס מתן צו ההרחקה

לאחר שהאישה תגיש כנגד הגבר את התלונה במשטרה, הוא יוזמן לחקירה ויופתע לגלות שמתייחסים אליו כאל אשם עוד בטרם הציג את גרסתו, והיחס אליו לא ישתנה גם אם יש לו עבר נקי ומפואר. במידה והגבר נושא נשק, הוא יידרש להפקיד אותו בתחנת המשטרה, ויעבור זמן רב עד שהוא יוכל לקבל את הנשק בחזרה.

תחילתו של אירוע נשוא תלונת האישה במשטרה על אלימות במשפחה יכול להיות בהתגרות שלה בגבר תוך הפעלת פרובוקציות בכדי לגרום לו להתפרצות. האישה יכולה להגיש תלונה על אלימות שלא הייתה, להוציא דברים שקרו בוויכוח שיגרתי בין בני הזוג מתוחים מהקשרם ולהוסיף דברים שלא נאמרו, וכל זאת בכדי לרתום את חוקרי היחידה לטיפול באלימות במשפחה לצרכיה.

בקשה בבית המשפט למתן צו הרחקה במעמד צד אחד

לצידה של האישה עומד גם בית המשפט אשר מאפשר לה להגיש בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1951, ועל פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

בית המשפט יתן ברוב המקרים צו הרחקה מהבית כנגד הגבר במעמד צד אחד, והגבר יוכל להציג את גרסתו לטענות האישה רק לאחר ארבעה ימים עד שבוע מיום שהוגשה הבקשה, בדיון שיקבע במעמד שני הצדדים.

הרחקה כנגד הגבר לתקופה של עד שלושה חודשים

כגודל נחישותה של האישה, ההדרכה שקיבלה, יכולת המשחק, הדמיון שיש לה והראיות שתציג, כך היא תוכל לשכנע גם את בית המשפט בדיון במעמד שני הצדדים להאריך את צו ההרחקה כנגד הגבר לתקופה של עד שלושה חודשים מיום הדיון, דבר שכבר יתן לה יתרון גדול בהליך הגירושין הן בשליטה על הכספים והן בשליטה על הילדים המשותפים.

כיצד להתמודד בהצלחה עם טענות סרק מצד האישה

מהמציאות עולה שאישה יכולה להגיש תלונות סרק על אלימות במשפחה מתוך קלות דעת, קבלת עצות שגויות, הסתה מגורמים חיצוניים בלתי אובייקטיביים, יצר נקם, או אפילו מתוך כוונה ברורה ללחוץ על הגבר חזק במקום שיש לה יתרון על פניו במטרה נחושה להגיע להישגים במאבקה נגדו על השליטה בבית, ברכוש ובילדים בתקופת הליכי הגירושין.

ולמרות האמור לעיל הרי שניתן לצמצם באופן משמעותי את הנזק אשר עלול להיגרם לגבר כתוצאה מהגשת תלונות השווא במשטרה וגם את ההליך הסדרתי לפיו הגבר מורחק מהבית בצו הרחקה על ידי בתי המשפט.

על הגבר להיות מוכן וערני לדברים שהאישה מטיחה כלפיו, לתעד שיחות ומעשים שהאישה עושה בכדי שבבו העת הוא יוכל להציג אותם בכל מקום שהאישה מעלילה עליו כי הוא אלים כלפיה או אפילו מסכן אותה באלימות פיזית או מילולית.

על נשים לדעת כי חוקי המגן והנהלים נועדו להגן על נשים שבאמת מאוימות ומוטרדות בניגוד לדין ולא ככלי נשק כנגד גברים בתקופת הליכי גירושין.

צו הרחקה מהבית

סגור לתגובות.