צו הרחקה מהבית

אלימות במשפחה  |  מניעת הטרדה מאיימת  |  צו הגנה |  צו הרחקה מהבית

אין חולק שהרחקתו של אדם מביתו גורמת לו צער ועגמת נפש גדולים, והדבר עוד מקבל משנה תוקף כאשר האדם מקבל צו הרחקה מהבית ומהילדים לאחר שהוא מואשם ללא שום הצדקה באלימות ו/או במעשים פליליים כלשהם נגד אשתו ו/או הילדים.

יחידת אלמ"ב ( אלימות במשפחה ) במשטרה

ריבוי תלונות של נשים כנגד גברים על אלימות במשפחה הביא את משטרת ישראל להכשיר לפני כעשור שנים מערך חוקרים מיוחד אשר נועד לטפל באירועי אלימות במשפחה (יחידת אלמ"ב). על פניו מצופה שמערך זה יחזיק בידע ובניסיון אשר נחוץ להתמודדות נורמטיבית ובצורה הוגנת עם בעיות של אלימות במשפחה, אלא שלא כך הם פני הדברים עד היום.

צו הרחקה מהבית לשבעה ימים עד חודש ללא ראיות

תלונה משכנעת של האישה במשטרה בגין אלימות במשפחה תגרום ברוב המקרים לכך שהגבר יקבל צו הרחקה מהבית לשבעה ימים, ובחתימת קצין משטרה עד חודש. זאת לעתים אף מבלי שהאישה תציג בפני חוקרי המשטרה בדל של ראיה לטענותיה. לאישה ידוע שאפילו אם יוכח שהיא בדתה תלונת סרק מליבה, אזי הסיכוי שהיא תועמד לדין על כך הינו קלוש, ולכן אין לה מה להפסיד.

התייחסות אל הגבר כאל אשם לביסוס מתן צו ההרחקה

לאחר שהאישה תגיש כנגד הגבר את התלונה במשטרה, הוא יוזמן לחקירה ויופתע לגלות שמתייחסים אליו כאל אשם עוד בטרם הציג את גרסתו, והיחס אליו לא ישתנה גם אם יש לו עבר נקי ומפואר. במידה והגבר נושא נשק, הוא יידרש להפקיד אותו בתחנת המשטרה, ויעבור זמן רב עד שהוא יוכל לקבל את הנשק בחזרה.

תחילתו של אירוע נשוא תלונת האישה במשטרה על אלימות במשפחה יכול להיות בהתגרות שלה בגבר תוך הפעלת פרובוקציות בכדי לגרום לו להתפרצות. האישה יכולה להגיש תלונה על אלימות שלא הייתה, להוציא דברים שקרו בוויכוח שיגרתי בין בני הזוג מתוחים מהקשרם ולהוסיף דברים שלא נאמרו, וכל זאת בכדי לרתום את חוקרי היחידה לטיפול באלימות במשפחה לצרכיה.

בקשה בבית המשפט למתן צו הרחקה במעמד צד אחד

לצידה של האישה עומד גם בית המשפט אשר מאפשר לה להגיש בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1951, ועל פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

בית המשפט יתן ברוב המקרים צו הרחקה מהבית כנגד הגבר במעמד צד אחד, והגבר יוכל להציג את גרסתו לטענות האישה רק לאחר ארבעה ימים עד שבוע מיום שהוגשה הבקשה, בדיון שיקבע במעמד שני הצדדים.

הרחקה כנגד הגבר לתקופה של עד שלושה חודשים

כגודל נחישותה של האישה, ההדרכה שקיבלה, יכולת המשחק, הדמיון שיש לה והראיות שתציג, כך היא תוכל לשכנע גם את בית המשפט בדיון במעמד שני הצדדים להאריך את צו ההרחקה כנגד הגבר לתקופה של עד שלושה חודשים מיום הדיון, דבר שכבר יתן לה יתרון גדול בהליך הגירושין הן בשליטה על הכספים והן בשליטה על הילדים המשותפים.

כיצד להתמודד בהצלחה עם טענות סרק מצד האישה

מהמציאות עולה שאישה יכולה להגיש תלונות סרק על אלימות במשפחה מתוך קלות דעת, קבלת עצות שגויות, הסתה מגורמים חיצוניים בלתי אובייקטיביים, יצר נקם, או אפילו מתוך כוונה ברורה ללחוץ על הגבר חזק במקום שיש לה יתרון עליו במטרה נחושה להגיע להישגים במאבקה נגדו על השליטה בבית, ברכוש ובילדים בתקופת הליכי הגירושין.

וכן, מהאמור לעיל עולה שהנורמה בישראל העמידה לרשותן של נשים כלים חזקים ומידיים אשר מאפשרים לה להוציא כנגד הגבר צו הרחקה מהבית בקלות יתר באמצעות תלונה במשטרה ו/או באמצעות בקשה למתן צו הרחקה בבית המשפט. 

ולמרות האמור לעיל הרי שניתן לצמצם באופן משמעותי את הנזק אשר עלול להיגרם לגבר כתוצאה מהגשת תלונות הסרק אשר מוגשות על ידי נשים למשטרה, וגם את ההליך הסדרתי לפיו הגבר מורחק מהבית על ידי המשטרה או ע"י צו הרחקה על ידי בתי המשפט.

על הגבר להיות מוכן וערני לדברים שהאישה מטיחה כלפיו, ולהכין מבעוד מועד כלים מתאימים אשר יאפשרו לו להתמודד בהצלחה עם טענות סרק מאיימות מצד האישה. ומה שהכי חשוב הוא להילחם על האמת שלו בכדי לא לתת לאישה לעשות שימוש לרעה בחוקי מגן אשר נועדו להגן על נשים שבאמת מאוימות ומוטרדות בניגוד לדין.

צו הרחקה מהבית

סגור לתגובות.