הורות

הורות בהגדרה הינה הצד המעשי של קיום החובות כלפי ילד וההנאה מהזכות להיות הורה לעומת האפוטרופסות שהינה הקשר המשפטי אשר מאפשר לקיים את קשר ההורות. הדרכת הורים פרטנית יכולה לגשר על מחלוקות אידיאולוגיות ומנטאליות בין הורים בנוגע לחינוך של ילד. אל הורות הינה תופעה שבא בני אדם בוחרים במודע להימנע מלקיים כל קשר של הורות.

הקשר בין אפוטרופסות להורות

אפוטרופסות והורות טבעיים מוקנים לאדם מכוח הבאתו של ילד לעולם. אין חולק שהיכולת להביא ילד לעולם ולגדל אותו הינה זכות וחובה גדולים, ולפיכך נדרש לקחת את תפקיד ההורות במלוא הרצינות והאחריות הנדרשת, ואין להתייחס אליה כאל דבר מובן מאליו.

החוק אשר גודר את היקף זכויותיהם וחובותיהם של האפוטרופוסים על הילד הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. כאשר אפוטרופסות הנה ההגדרה המשפטית של הקשר הראשוני והבסיסי בין ההורה לילד, וההורות היא הצד המעשי של האפוטרופסות אשר בא לידי ביטוי בפעולות ההורות עצמן מכוח חוקים נוספים אשר מתחברים לקשר הבסיסי.

הורות כמשאת נפש

הורות היא מקצוע קשה ומפרך משום שיש בו מעט כללים, קשה ללמוד אותו, הוא כולל חובות רבות של ההורה כלפי הילד ולכל ילד יש לנהוג על פי דרכו. למעשה, "הזכויות" היחידות שהורה יכול לקבל מקשר ההורות הינן את חדוות הגידול ואת הכבוד והיראה שהילד יכול להעניק להורה בקשר עמו.

ואף על פי כן, בני זוג מוכנים להשקיע אנרגיה רבה ומשאבים עצומים בכדי לממש את ההורות, והסיבה העיקרית לכך הנה, ש"מקצוע" ההורות הוא גם אחד מה"מקצועות" המהנים והמספקים ביותר שיש.

ולראיה, בני זוג אשר אינם מצליחים להביא ילד לעולם באופן ספונטני, מוכנים לעבור אין ספור טיפולים קשים ומייגעים בכדי לזכות בהורות טבעית. ובני זוג אשר אינם מצליחים להביא ילד בהורות טבעית מוכנים לעבור יבשות וימים, ולשלם סכומי עתק בכדי לממש קשר של הורות על ילד מאם פונדקאית או מתרומת זרע, או על ילד שאימצו אף שאין הם יודעים מי הם הוריו הביולוגים ואיזה מטען גנטי הוא נושא.

אפוטרופסות ומשמורת

לעומת אפוטרופסות על ילד אשר מוקנית לכל הורה באופן שווה, משמורת ילדים  מציין את זמן השהות של הילד אצל כל הורה. כאשר נקבע הורה משמורן משמע הדבר שהילד שוהה אצלו יותר מאצל ההורה האחר ומטבע הדברים הוא גם מספק לילד את הצרכים הפסיכולוגיים יותר מהאחר, לטוב או לרע. ואם כן, היכולת של ההורה המשמורן להשפיע על אורחות חייו וחינוכו של הילד גדול משל האחר.

על כן חשוב להדגיש שככל שהאב יגלה מעורבות בחיי הילדים, כך ייטב לילדים וכך גם תקטן האופציה של הפרת זמני שהות של האם מול האב עם הילדים.

בעבר, משמורת הילדים ניתנה בדרך כלל לאם באופן אוטומטי, לעומת האב שקיבל הסדרי ראייה אשר נתנו לו כעבור זמן, לעיתים ארוך מידי. כיום המצב שונה וככל שאבות מבקשים לקבל משמורת ילדים, או לכל הפחות, משמורת משותפת אז ברירת המחדל יכולה להיות משמורת משותפת שהאז חזקת הגיל הרך תדחה מפני עקרון טובת הילד.

הדרכת הורים פרטנית ומשפחתית

יש לציין שבבסיס צרכיו החיוניים של הילד הוא זקוק לקיומה של הורות חיובית אשר באה לידי ביטוי בעת שכל אחד מההורים ימצא את מלוא פוטנציאל התרומה הייחודי שהוא יכול להעניק מעצמו למילוי צרכיו הפיזיולוגיים והנפשיים של הילד. אך לא זו בלבד, אלא שקשר תקין בין הוריו של ילד וקו יציב ואחיד בנוגע לאופן הגידול והטיפוח שלו הינם תנאי שאין בילתו אשר משרת כהלכה את עקרון טובת הילד.

מתברר שבזמן הליכי פרידה או גירושין בין ההורים ובלהט המחלוקות, לעתים קורה שההורים שוכחים שהילדים נמצאים בסביבה ועד כמה הם נפגעים מההתנצחויות בניהם. במאבקים בין ההורים הם מטלטלים את הילדים מצד לצד, דבר שהוא הכי פחות טבעי לילדים והכי שנוא עליהם.

בכדי למנוע מהילדים נזקים אשר עלולים להיות בלתי הפיכים חשוב לקחת בזמן כזה הדרכת הורים פרטנית ומשפחתית, ואם ההורים שקועים עד צוואר בהליכים קשים בניהם רצוי שיהיה אדם חיצוני שידע להמליץ להורים בדרך זו. לציין שרבים המקרים בהם הורים יופנו להדרכת הורים פרטנית ומשפחתית דווקא על ידי בית המשפט.

אל הורות

אל הורות הינה תופעה שבא בני אדם אינם מעוניינים לקיים קשר של הורות בכלל, ועניינו רואות כי מדובר בחריג שבחריגים לכלל. החוק אמנם איננו מעניש אדם על הבחירה להימנע מלהביא ילדים לעולם, אך בתרבויות שונות תופעה זו זוכה לגינוי וסלידה.

בדתות שונות מדובר במעשה של חטא, ולדוגמא ביהדות, המצווה הראשונה בתורה הינה: "ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א', כ"ח). מכאן שכל אדם מאמין חייב בהולדת ילדים, ולפי הפסוק, כל המרבה הרי זה משובח.

תופעת האל הורות החלה להתפתח עם המהפכה התעשייתית של המאה ה- 18, כאשר מעשיי ידיו של ילד בעבודה לחיזוק הפרנסה המשפחתי כבר לא היה קריטי. ויתרה מזאת, המעבר המדורג של בני האדם מחיים כפריים לחיים עירוניים גרם לכך שההוצאות לגידול ילד עוד הוסיפו והכבידו על ההורים.

לתופעת האל הורות נודעו סיבות נוספות, רובן פסיכולוגיות אך לא רק. חלק מהאל הורים נמנעים מהבאת ילדים מחשש שהטיפול בילדים יפגע להם בהגשמה העצמית, בקריירה המקצועית ועוד. נשים עלולות להיות אל הוריות בגלל הפחד מהכאבים שילוו את ההיריון והלידה.

הורות מול אל הורות

דומה שחברה איננה יכולה לשפוט אדם בדבר כל עוד אין הוא מזיק לאחר, ותופעת האל הורות ככל שהיא חריגה הרי שאין בה בכדי לפגוע באיש. ואולם האדם מטבעו הינו יצור חברתי אשר אין בכוחו לספק בעצמו ולעצמו את כל צרכיו ומכאן שלאדם תלות הדדית, חברתית וחיונית אשר במרכזה נמצאים לרוב גם צאצאיו.

אין צורך לכביר בדברים בכדי לתאר עד כמה אל הורות בטלה כמעט באופן מוחלט מול הורות, ואולם מסתבר כי עולם כמנהגו נוהג וחריגים לכלל, ככל שיהיו חריגים, תמיד יהיו.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר בהודעה כתובה ונחזור אליך בהקדם

 

ראו מאמרים נוספים:

משמורת ילדים  |  אפוטרופסות  |  הורות  |  הורות משותפת  |  משמורת משותפת  |  אבהות  |  בדיקת אבהות  |  בדיקת מסוגלות הורית משמורת ילדים לאבא

 

סגור לתגובות.