הורות

הורות בהגדרה הינה הצד המעשי של קיום החובות כלפי ילד וההנאה מהזכות להיות הורה לעומת האפוטרופסות שהינה הקשר המשפטי אשר מאפשר לקיים את קשר ההורות. אל הורות הינה תופעה שבה אדם בוחר במודע להימנע מלקיים כל קשר של הורות.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 הינו החוק העיקרי אשר גודר את היקף זכויותיהם וחובותיהם של האפוטרופוסים על ילד כאשר אפוטרופסות הינה ההגדרה המשפטית של הקשר הבסיסי בין ההורה לילד, וההורות היא הצד המעשי של האפוטרופסות אשר בא לידי ביטוי בפעולות ההורות עצמן ומכוח חוקים נוספים אשר מתחברים לקשר.

אפוטרופסות והורות טבעיים מוקנים לאדם מעצם העובדה שהוא מביא ילד לעולם וחזקה על ההורים שהם פועלים לטובת ילדיהם. עם זאת, נדרש לקחת את תפקיד ההורות במלוא הרצינות והאחריות הנדרשת, ואין להתייחס אליה כאל דבר מובן מאליו.

הורות היא "מקצוע" קשה ומפרך משום שיש בו מעט כללים, קשה ללמוד אותו, הוא כולל חובות רבות של ההורה כלפי הילד ולכל ילד יש לנהוג על פי דרכו. למעשה, "הזכויות" היחידות שהורה יכול לקבל מקשר ההורות הינן את חדוות הגידול ואת הכבוד והיראה שהילד יכול להעניק להורה בקשר עמו.

ואף על פי כן, בני זוג מוכנים להשקיע אנרגיה רבה ומשאבים עצומים בכדי להשיג את קשר ההורות ולממש אותה, והסיבה העיקרית לכך הנה ש"מקצוע" ההורות הוא גם אחד מה"מקצועות" המהנים והמספקים ביותר שיש לאדם.

ולראיה, בני זוג אשר אינם מצליחים להביא ילד לעולם באופן טבעי, מוכנים לעבור אין ספור טיפולים קשים ומייגעים בכדי לזכות בהורות. בני זוג אחרים מוכנים לעבור יבשות וימים, ולשלם סכומי עתק בכדי לממש קשר של הורות ואפילו על ילד שיולד להם מאם פונדקאית או על ילד שאימצו אף שאין הם יודעים מי הם הוריו הביולוגים. ולציין גם את עניין תרומת הזרע והביציות שהם סידור בפני עצמו. 

לעומת אפוטרופסות על ילד אשר מוקנית לכל הורה באופן שווה, משמורת ילדים מציין את זמן השהות של הילד אצל כל הורה. כאשר נקבע הורה משמורן משמעות הדבר שהילד שוהה אצלו יותר מאשר אצל ההורה האחר ומטבע הדברים הוא גם יכול לספק לילד את הצרכים הפסיכולוגיים והפיזיים יותר מהאחר, לטוב או לרע. מכאן שהיכולת של ההורה המשמורן להשפיע על אורחות חייו וחינוכו של הילד יכול להיות גדול משל האחר.

בעבר, משמורת הילדים ניתנה לרוב לאם, לעומת האב שקיבל הסדרי ראייה מקובלים ואשר ניתנו לו כעבור זמן, לעיתים ארוך מידי. כיום המצב שונה וככל שאבות מבקשים מעורבות גדולה יותר בחיי הילדים, חזקת הגיל הרך אשר עמדה בעבר לרועץ בפני גברים שביקשו זמני שהות נרחבים או משמורת משותפת תדחה מפני עקרון טובת הילד.

יש לציין שבבסיס צרכיו החיוניים של הילד הוא זקוק לקיומה של הורות חיובית אשר באה לידי ביטוי בעת שכל אחד מההורים ימצא את מלוא פוטנציאל התרומה הייחודי שהוא יכול להעניק מעצמו למילוי צרכיו הפיזיולוגיים והנפשיים של הילד. אך לא זו בלבד, אלא שקשר תקין בין הוריו של ילד וקו יציב בנוגע לאופן הגידול והטיפוח שלו הינם תנאי אשר משרת כהלכה את עקרון טובת הילד.

מתברר שבזמן הליכי פרידה או גירושין בין ההורים ובלהט המחלוקות, לעתים קורה שההורים שוכחים שהילדים נמצאים בסביבה ועד כמה הם נפגעים מההתנצחויות בניהם. במאבקים בין ההורים הם מטלטלים את הילדים מצד לצד, דבר שהוא הכי פחות טבעי לילדים והכי שנוא עליהם.

כאן נכנס או אמור להיכנס בית המשפט אשר אמור לתת פתרונות בכל מקרה שבו יהיה חשש לפגיעה בטובת הילדים מצד הורה כזה או אחר. 

אל הורות

אל הורות הינה תופעה שבא בני אדם אינם מעוניינים לקיים קשר של הורות כלל, ועניינו רואות כי מדובר בחריג שבחריגים לכלל. החוק אמנם איננו מעניש אדם על הבחירה להימנע מלהביא ילדים לעולם, אך בתרבויות שונות תופעה זו זוכה לגינוי וסלידה.

בדתות שונות מדובר במעשה של חטא, ולדוגמא ביהדות, המצווה הראשונה בתורה הינה: "ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א', כ"ח). מכאן שכל אדם מאמין חייב בהולדת ילדים, ולפי הפסוק אף כל המרבה הרי זה משובח.

תופעת האל הורות החלה להתפתח עם המהפכה התעשייתית של המאה ה- 18, כאשר מעשיי ידיו של ילד בעבודה לחיזוק הפרנסה המשפחתי כבר לא היה קריטי. ויתרה מזאת, המעבר המדורג של בני האדם מחיים כפריים לחיים עירוניים גרם לכך שההוצאות לגידול ילד עוד הוסיפו והכבידו על ההורים.

לתופעת האל הורות נודעו סיבות נוספות, רובן פסיכולוגיות אך לא רק. חלק מהאל הורים נמנעים מהבאת ילדים מחשש שהטיפול בילדים יפגע להם בהגשמה העצמית, בקריירה המקצועית ועוד. נשים עלולות להיות אל הוריות בגלל הפחד מהכאבים שילוו את ההיריון והלידה, ושינוי במבנה הגוף.

הורות מול אל הורות

אדם מטבעו הינו יצור חברתי אשר אין בכוחו לספק בעצמו ולעצמו את כל צרכיו ומכאן שלאדם תלות הדדית, חברתית וחיונית בסביבתו אשר בתוכה נמצאים בדרך כלל גם צאצאיו. כידוע, חברה איננה יכולה לשפוט או להעניש אדם כל עוד אין הוא מזיק לאחר, ותופעת האל הורות ככל שתהיה חריגה אין בה בכדי לפגוע באיש. מכאן עושה הרושם שהבוחר באל הורות יבחר בדרך כלל גם בבדידות.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר בהודעה כתובה ונחזור אליך בהקדם

 

ראו מאמרים נוספים:

משמורת ילדים  |  אפוטרופסות  |  הורות  |  הורות משותפת  |  משמורת משותפת  |  אבהות  |  בדיקת אבהות  |  בדיקת מסוגלות הורית משמורת ילדים לאבא

 

סגור לתגובות.